Αντιπροσωπεία Ελλήνων Βουλευτών στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
3 Μαρτίου 2017 Κοινοποιήστε

Αντιπροσωπεία Ελλήνων Βουλευτών στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό ἑσπέρας τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 15ης /28ης Φερουαρίου 2017, τριμελής Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν βουλευτῶν κ. Χρήστου Καραγιαννίδη, (ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τήν Κοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν ΝΑΤΟ), τοῦ κ. Μαρίου Σαλμᾶ καί τοῦ κ. Ἀνδρέου Λοβέρδου, λαμβάνουσα μέρος εἰς τήν κοινήν συνάντησιν τῆς εἰδικῆς Ὁμάδος διά τήν Μεσόγειον & τήν Μ. Ἀνατολήν μετά τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπιστήμης καί Τεχνολογίας τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως ΝΑΤΟ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τήν Κοινοβουλευτικήν ὁμάδα ταύτην ἐσυνόδευσεν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος.

Τήν Κοινοβουλευτικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ἐπικρατούσης πρός τό παρόν ἀσταθοῦς πολιτικῆς καταστάσεως εἰς Ἱεροσόλυμα καί περί τοῦ ἐξισορροπητικοῦ ἔργου, τό ὁποῖον διαδραματίζει τό Πατριαρχεῖον ὡς θρησκευτικός ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος κηρύσσει συνδιαλλαγήν, συμφιλίωσιν, δικαιοσύνην καί εἰρήνην καί ἀποτελεῖ σημεῖον ἀναφορᾶς, ταυτότητος καί προστασίας τῶν Χριστιανῶν, ὡς θεσμός μέ μακράν καί πλουσίαν θρησκευτικήν καί πολιτιστικήν παράδοσιν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ἡ Ἀντιπροσωπεία ἐπεδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον  ἀντίγραφον μεταλλίου τοῦ Μουσείου Μπενάκη μέ παράστασιν τοῦ δένδρου τῆς ζωῆς, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς ἕνα ἕκαστον  αὐτῶν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί  τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν Χριστιανοσύνης.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσούμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment