Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
Κοινοποιήστε

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Β´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 26ης Φεβρουαρίου/ 11ης Μαρτίου 2017, ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ ὁ Ἱεροδιάκονος π. Νεκτάριος Ραμπία, προκειμένου νά ὑπηρετήσῃ ὡς Προϊστάμενος ἐφημέριος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης Πκέα εἰς τό βόρειον Ἰσραήλ, πλησίον τῶν συνόρων μετά τοῦ Λιβάνου.

Τόν χειροτονούμενον συνώδευσεν εἰς τό μυστήριον τῆς χειροτονίας αὐτοῦ ἡ Πρεσβυτέρα καί τά τέκνα καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ καί περί τά ἑκατόν μέλη τῆς Κοινότητος, εἰς ἥν μέλει νά διακονήσῃ.

Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῶν κάτωθι αὐτοῦ πατρικῶν λόγων ἴδε βίντεο, ὁ δέ χειροτονούμενος ἀνταπήντησε διά τῶν κατωθι αὐτοῦ λόγων ἀραβιστί, ἴδε καί πάλι βίντεο.

Ἅμα τῇ ἐπικλήσει τῆς θείας Χάριτος καί τῇ ἐπιθέσει τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως καί τῆς χειροτονίας, οἱ τιμῶντες αὐτόν ἀνεφώνησαν τό «Ἄξιος».

Μετά τήν χειροτονίαν, ὁ χειροτονῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ, ὁ χειροτονούμενος καί οἱ τιμῶντες αὐτόν ἀνῆλθον εἰς τα Πατριαρχεῖα καί ἀπέδωσαν τόν σεβασμόν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τόν χειροτονηθέντα καί ἐνουθέτησεν αὐτόν διά λόγων Πατρικῶν, ἵνα ὑπηρετήσῃ εὐσυνειδήτως καί εὐαρεστήσῃ Θεῷ καί ἀνθρώπους καί συντελέσῃ εἰς τήν σωτηρίαν ψυχῶν τῶν ἐνοριτῶν, τούς ὁποίους θά διακονήσῃ.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment