Η Ακολουθία του Νυμφίου στην Τρίπολη (ΦΩΤΟ)
10 Απριλίου 2017 Κοινοποιήστε

Η Ακολουθία του Νυμφίου στην Τρίπολη (ΦΩΤΟ)

Ο Σέβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας  κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τόἙσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων 9η  Άπριλίου 2017 χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Δευτέρας – Ἀκολουθία Νυμφίου στήν Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σύμφωνα μέ τό Μηνολόγιο ἡ Μεγάλη Δευτέρα εἶναι ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ ἐπονομαζόμενου «Παγκάλου» τοῦ υἱοῦτοῦ Ἰακώβ, πού ἀναφέρεται στή Παλαιά Διαθήκη καί στήν ἄκαρπη συκιά, πού τήν καταράστηκε ὁ Χριστός καί ξεράθηκε μ’  ἕνα  του λόγο. 

Τ γία καί μεγάλη Δευτέρα

δού Νυμφίος ρχεται ν τ μέσ τς νυκτός·

καί μακάριος δολος, ν ερήσει γρηγοροντα·

νάξιος δέ πάλιν, ν ερήσει ραθυμοντα.

Βλέπε ον ψυχή μου, μή τ πνω κατενεχθς,

να μή τ θανάτω παραδοθς,

καί τς βασιλείας ξω κλεισθς·

λλά νάνηψον κράζουσα·

γιος, γιος, γιος ε Θεός·

διά τς Θεοτόκου λέησον μς.

Ἀπό τῆς σήμερον ἄρχονται τά ἅγια πάθη τοῦ Σωτῆμος ἡμῶν·  καί πρῶτον πάντων λαμβάνεται εἰς τύπον αὐτοῦ Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος.

Ἦν δέ οὗτος υἱός τοῦ Ἰακώβ ἑνδέ­κατος· ὅστις φθονηθείς ὑπό τῶν ἰδίων ἀδελφῶν καί εἰς λάκκον βληθείς, εἶτα πωληθεῖς εἰς ἀλλοφύλους, καί ὑπ’ ἐκείνων πάλιν εἰς Αἴγυπτον, καί διά τήν σωφροσύνην αὐτοῦ συκοφαντηθείς καί εἰς φυλακήν καταδικασθείς, καί τελευταῖον ἐξαχθείς ἐκεῖθεν μετά δόξης πολλῆς καί τι­μηθείς ὡς βασιλεύς, καί γενόμενος κύριος πάσης γῆς Αἰγύπτου καί σιτοδότης παντός τοῦ λαοῦ, διά τούτων πάντων ἐτύπωσεν εἰς ἑαυτόν τά πάθη καί τήν μετά ταῦτα δόξαν τοῦ Κυρίου ἡμῶνἸησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν μνήμην ταύτην τοῦ Ἰωσήφ ἐπισυνάπτεται καί ἠ ἱστορία τῆς ὑπό τοῦΚυρίου, κατά τήν σήμερον τό πρωί, ιθ΄ Μαρτίου, καταραθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς διά τήν ἑαυτῆς ἀκαρπίαν.

Εἰκόνιζε δέ αὕτη  τῶν Ἰουδαίων τήν συναγωγήν, ἥτις, μή ἕχουσα τόν ἀπαιτούμενον καρπόν τῆς ἀρετῆς καί εὐσεβείας, ἐγυμνώθη πάσης χάριτος πνευματικῆς διά τῆς κατάρας.

Ι. Μ. Μαντινείας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment