Κυριακή των Βαΐων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Κυριακή των Βαΐων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν Κυριακήν 27ην Μαρτίου/ 9ην Ἀπριλίου 2017 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν Κυριακήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὀλίγον πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ὑπεδέχθησαν Αυτόν κράζοντες «ὠσαννά τῷ Υἱῷ Δαυΐδ», στρωννύντες τά ἱμάτια αὐτῶν καί κλάδους βαΐων.

Ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τούτου ἑωρτάσθη:

Α´ Ἀφ᾽ ἑσπέρας.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, τήν 13.45´μ.μ. ὥραν, ἀνεγνώσθη ἡ Θ´ Ὥρα εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Μετά τοῦτο ἔλαβε χώραν ἡ Κάθοδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἅμα τῇ ἀφίξει ἐγένετο ἡ ὑποδοχή καί ἡ προσκύνησις εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισεν ὁ Ἑσπερινός εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος τῆς πανηγύρεως Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εὐλογήσαντος, ἐν ᾧ οἱ διάκονοι ἐτέλουν τό θυμίαμα ἀνά τά Προσκυνήματα, ἐκρούοντο τά σήμαντρα καί προσεκύνουν οἱ Συνοδικοί καί οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Μετά τοῦτο ἐσυνεχίσθη ὁ Ἑσπερινός διά τοῦ Προοιμιακοῦ, τῶν Ἀνοιξανταρίων, τῆς Μεγάλης Εἰσόδου καί τῆς Ἀρτοκλασίας.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπολυθέντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Β´ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 7.00 π.μ. ὥραν (8.00 π.μ. θερινήν) ἤρξατο ἡ Κάθοδος τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας ἀπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἅμα  τῇ ἀφίξει ἐγένετο ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν ἀπό τοῦ Γολγοθᾶ.

Μετά τόν «καιρόν», τόν ἀδελφικόν Ἀρχιερατικόν ἀσπασμόν καί τήν ἔνδυσιν τῶν ἀμφίων, ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ πλειάδος Ἀρχιερέων καί Ἱερέων, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, πρώτου κατά τά πρεσβεῖα τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π.  Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ ἀριστερά καί συμμετέχοντος ἐν κατανύξει πολλοῦ λαοῦ ἐκ πολλῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί ἀνά τά προσκυνήματα, πάντων κρατούντων τά βαΐα τῶν φοινίκων καί ψαλλόντων «τήν κοινήν Ἀνάστασιν…».

Τῆς λιτανείας ληξάσης διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα προσῆλθον πολλοί προσκυνηταί καί ἔλαβον τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου.

 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment