Επιτροπή της Βουλής της Κύπρου στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
10 Μαΐου 2017 Κοινοποιήστε

Επιτροπή της Βουλής της Κύπρου στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 26ης Ἀπριλίου/ 9ης Μαΐου 2017, Ἐπιτροπή τῶν Ἐξωτερικῶν καί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῆς Κύπρου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν κ. Γεώργιον Λιλλήκαν – Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευομένη ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς Τέλ Ἀβίβ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου.

Τήν Ἐπιτροπήν ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς περιπλόκου πολιτικῆς καταστάσεως εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, περί τῆς σημασίας τῆς περιοχῆς τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καί περί τοῦ ἐξισορροπῃτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τούτου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν ἐπίσης εἰς τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι τό Πατριαρχεῖον εἶναι κάτοχος πνευματικῆς καί ὑλικῆς κληρονομίας μεγάλης ἀξίας διά τήν ἐξάσκησιν τοῦ ποιμαντικοῦ αὐτοῦ ἔργου εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί εἰς τό ποίμνιον αὐτοῦ εἰς τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ εἰς τρεῖς χώρας, Ἰσραήλ, Ἰορδανίαν καί Παλαιστινιακόν Κράτος.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη καί εἰς τό γεγονός τῆς ἀνακαινίσεως τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον καί τῆς συμπαραστάσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου εἰς τοῦτο.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ἡ ἀποστολή προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὁλκάδα ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν Ἁγιοταφιτικάς εὐλογίας.

 

Eκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment