Η Επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα στην Κέρκυρα (ΦΩΤΟ)
21 Μαΐου 2017 Κοινοποιήστε

Η Επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα στην Κέρκυρα (ΦΩΤΟ)

Το πρωί της Κυριακής 21 Μαϊου 2017  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος τέλεσε στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος τη Δοξολογία επί τη Επετείω της Ενώσεως των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864, στην οποία παρέστη η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Το παρών ακόμη έδωσαν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του νησιού.

Ακολουθέι ο λόγος του Σεβασμιωτάτου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

“Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Χριστός Ἀνέστη!

Περιποιεῖ ἰδιαιτέρα τιμή γιά τόν τόπο μας ἡ παρουσία σας σήμερα. Δέν εἶναι μόνο τό κατ’ ἐξοχήν πρῶτο τῇ τάξει θεσμικό ἀξίωμα, διά τοῦ ὁποίου ἡ πατρίδα μας σᾶς ἔχει ἐκλέξει γιά νά τήν ἐκπροσωπεῖτε ἀπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης.  Εἶναι καί τό πρόσωπόν σας, στό ὁποῖο αἰσθανόμεθα ὅτι ἐκπροσωπεῖται «ὅ,τι τό ἄριστον». Ἡ παιδεία σας. Ὁ ἀγώνας σας γιά νά μορφωθοῦν οἱ νεώτερες γενιές μέσα ἀπό τήν πανεπιστημιακή σας σταδιοδρομία. Ἡ διακονία σας στήν πολιτική στήν ὁποία ἐπιδείξατε σεβασμό καί ἀγάπη στόν ἄνθρωπο καί τόν πολίτη.  Ἡ γλῶσσα τῆς ἀληθείας τήν ὁποία χρησιμοποιεῖτε κατά τήν ἄσκηση τῶν προεδρικῶν καθηκόντων σας καί διά τῆς ὁποίας μᾶς κάνετε ὑπερηφάνους σέ μία περίοδο μεγάλης κρίσεως. Δίδετε μαρτυρία ἐνώπιον τῶν Ἰσχυρῶν τῆς γῆς ὅτι ὁ λαός μας δέν φοβᾶται νά κρίνει ἕναν πολιτισμό, ὁ ὁποῖος περιορίζεται στόν οἰκονομισμό, ἀλλά παραθεωρεῖ τόν ἄνθρωπο. Καί τοῦτο δέν μπορεῖ νά ἔχει σχέση μέ τήν δική μας ἱστορική συνέχεια καί παράδοση, ὅπως αὐτή ἐκφράζεται στόν ἑλληνορθόδοξο δρόμο! Ἀποτελεῖτε μοναδικό παράγοντα ἐμπιστοσύνης καί σταθερότητος, καθότι ἑνώνετε τά διεστῶτα τῆς κοινωνικῆς μας πραγματικότητος.

Σήμερα τιμᾶτε τήν Κέρκυρα καί τά Ἰόνια νησιά μέ τήν παρουσία σας ἐδῶ, στόν ἱστορικό αὐτό προσκυνηματικό ναό τοῦ Ἁγίου καί Θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος. Τοῦ Ἁγίου τοῦ ὁποίου τό ἄφθαρτον σκήνωμα  ἀπετέλεσε γιά τούς κατοίκους  τῶν Ἑπτανήσων φρουρό διαφυλάξεως τῆς ἑλληνικότητος, τῆς ὀρθοδοξίας, τῆς δίψας γιά ἐλευθερία.  Ἐπί αἰῶνες ἡ ξενοκρατία θέλησε νά διαμορφώσει τήν συνείδηση τοῦ λαοῦ μας κατά τίς δικές της προοπτικές. Ὅμως δέν μπόρεσε νά ἀλλοτριώσει τίς κύριες συνισταμένες τοῦ ἤθους του. Τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεώς του. Τήν ἀνομολόγητη ἐλπίδα ὅτι «πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς» θά ὑπάρξει κράτος ἑλληνικό στό ὁποῖο οἱ Ἑπτανήσιοι θά ἔχουν τόπο! Καί ἦταν, μεταξύ ἄλλων, ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ξένος ὡς πρός τήν καταγωγή γι’ αὐτό τόν τόπο, ἀλλά πιό οἰκεῖος ἀπό τούς οἰκείους ὡς πρός τήν παρουσία του στό νησί μας, καθότι ἀπό τό 1456 τό ἀκέραιο λείψανό του, σημεῖον τῆς ἀναστασίμου μαρτυρίας καί ζωῆς τήν ὁποία ἡ χριστιανική πίστη κομίζει, συντροφεύει τήν καθημερινότητα τῶν  ἀνθρώπων, ἀφουγκράζεται τίς ἐλπίδες καί τούς σταυρούς τους, θαυματουργεῖ διασώζοντας τόσο τόν τόπο ἀπό ποικίλες περιστάσεις, ἐπιδρομές καί νόσους, ὅσο καί τούς ἀνθρώπους στά δικά τους πάθια καί βάσανα! Καί εἶναι ὁ Ἄγιός μας καί σήμερα αὐτός πού ἐξακολουθεῖ νά συνδράμει τίς ζωές ὅλων μας καί ὄχι μόνο πνευματικά!

Ἥρθατε σήμερα νά συνεορτάσουμε τό γεγονός τῆς Ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μέ τήν  μητέρα Ἑλλάδα. Ταυτοχρόνως ὅμως ἤρθατε γιά νά θυμηθοῦμε ὅλοι μας ὅτι τό αὐθεντικό νόημα τῆς ζωῆς δέν περνᾶ μόνο ἀπό τήν ἐπιβίωση τῆς οἰκονομίας ἤ ἀπό τήν ἀντιμετώπιση τῶν ὑλικῶν προβλημάτων. Θά ἀντέξουμε ὡς Ἕλληνες, ἐφόσον κρατήσουμε ἀκέραιη τήν ταυτότητά μας. Τό ἦθος τῆς ἀντιστάσεως  ἀπέναντι στήν εὐκολία. Τό ἦθος τῆς ἐλευθερίας, τό ὁποῖο διαμορφώνεται μέσα ἀπό τήν πίστη στόν Θεό καί διά ἐκείνης τῆς παιδείας πού δέν μένει ἐγκλωβισμένη στό «ἐδῶ καί τώρα», ἀλλά δίνει φωνή στήν ἀγάπη γιά ὅλους. Τό ἦθος τῆς ἐπιγνώσεως ὅτι εἴμαστε συνεχιστές ἐκείνων τῶν ριζοσπαστῶν βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔβαζαν τήν Ἑλλάδα πιό πάνω καί ἀπό τήν ζωή τους. Καί χρειαζόμαστε σήμερα ἕναν τέτοιο γνήσιο πατριωτισμό, ὄχι μόνο γιά νά ὑπερβοῦμε τήν ἀνάγκη, ἀλλά καί γιά νά κληροδοτήσουμε στά παιδιά μας ἕναν τόπο στόν ὁποῖο δέν θά κυριαρχεῖ ἡ μεμψιμοιρία, ὁ ἀτομοκεντρισμός, ὁ φόβος, ἀλλά ἡ ἐλπίδα γιά τήν ζωή καί τήν συνύπαρξη, ἡ ὁποία ἔχει διάσταση αἰωνιότητος. Καί ὅλα αὐτά ἀποτυπώνονται στήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό μας, τόν ὁποῖο ἀγωνιζόμαστε ὅλοι οἱ Κερκυραῖοι, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του, νά διατηρήσουμε!

Ὡς εὖ παρέστητε, κύριε Πρόεδρε! Ἡ τοπική μας Ἑκκλησία, διά τοῦ ἑπισκόπου της, ὁ ὁποῖος πάντοτε ἐνθυμεῖται τί προσφέρατε στόν τόπο μας κατά τήν ὑπουργική σας διακονία, σᾶς ὑποδέχεται μέ σεβασμό καί τιμή. Προσεύχεται νά ἔχετε δύναμη στά καθήκοντά σας ὑπέρ τοῦ λαοῦ μας. Καί σᾶς προσφέρει συμβολικά αὐτήν τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου μας Σπυρίδωνος, γιά νά θυμόμαστε τήν δική του ἀγάπη γιά τήν ἀλήθεια, τόν ἄνθρωπο, τήν οἰκουμένη! Καλῶς ὁρίσατε! “

Κατόπιν ο κ. Νεκταρίος δώρησε στον κύριο Πρόεδρο εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος.

Ακολούθως εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας στο κτίριο της  Ιονίου Βουλής, από την κα Σοφία Αικατερίνη Πανταζή, αναπληρώτρια Διευθύτρια Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Κερκύρας με θέμα : “Η μετάβαση από το Ιόνιο Κράτος στο Ελληνικό Βασίλειο : ένας πανηγυρικός απόλογος”.

Στη συνέχεια εψάλη επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιώτατο στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου και έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τέλος πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση.

Ι. Μ. Κερκύρας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment