Τον θεμέλιο λίθος Πνευματικού Κέντρου έθεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
2 Μαΐου 2017 Κοινοποιήστε

Τον θεμέλιο λίθος Πνευματικού Κέντρου έθεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν μεταμεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς 17ης / 30ῆς Ἀπριλίου 2017, μετά τήν πανηγυρικήν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν ἀπέχουσαν αὐτοκινητικῶς μίαν ὥραν ἀπό τό Ἀμμάν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Ντιμπίν, τῆς ὁποίας Πνευματικός τυγχάνει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος καί ἡγουμένη ἡ μοναχή Εἰρηναία.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἔτυχε θερμοτάτης ὑποδοχῆς παρά πολλῶν νέων καί ἄλλων καί προσεφωνήθη παρά τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου καί παρεκάθισεν εἰς τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐν ᾗ παρεκάθισεν καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἰορδανικοῦ Βασιλικοῦ Θρόνου Ἐμίρ Γάζη καί μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ γεγονότος τῆς ἑβδομάδος «Ἁρμονίας» εἰς τό κράτος τῆς Ἰορδανίας.

Ὁ Πνευματικός  π. Χριστοφόρος εἰς τήν ἀπό στήθους προσφώνησιν αὐτοῦ ὑπεγράμμισεν τήν προσγειγνομένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τιμήν παρά τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ ἐξοχωτάτου πρίγκιπος Ἐμίρ Γάζη καί ηὐχαρίστησε τόν Μεγαλειότατον Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας διά τήν δημοκρατικήν διοίκησιν εἰς τό κράτος αὐτοῦ, εἰς τό πλαίσιον τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνουν εὐημερίας καί δικαιοσύνης οἱ Χριστιανοί συζῶντες εἰρηνικῶς μετά τῶν Μουσουλμάνων συμπολιτῶν αὐτῶν.

Μετά τήν τράπεζαν, ὁ Μακαριώτατος κατέθεσε  τόν θεμέλιον λίθον τοῦ ἱδρυθησομένου Ὀρθοδόξου Πνευματικοῦ Κέντρου, εἰς τό ὁποῖον θά ὑπάρχουν χῶροι διά κατασκηνώσεις καί πολλάς ἄλλας νεανικάς δρασητριότητας διά τά Κατηχητικά ἐν Ἰορδανίᾳ σχολεῖα τοῦ Πατριαρχείου καί ἀπένειμε τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν χορηγόν τοῦ ἔργου τούτου κ. Ἀΐσσα Νασσήφ Όντε, προτιθέμενον νά ἀπονείμῃ προσφοράν καί διά τήν συνέχειαν τῶν ἐργασιῶν ἀναστηλώσεως κάτωθι τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment