Η εορτή του Αγίου Αθανασίου του Πατελάρου στον Αξό Μυλοποτάμου (ΦΩΤΟ)
22 Αυγούστου 2017 Κοινοποιήστε

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου του Πατελάρου στον Αξό Μυλοποτάμου (ΦΩΤΟ)

Μέ λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Γ’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου, τοῦ ἐπονομαζομένου καί «Καθημένου», στή γενέτειρά του Ἀξό Μυλοποτάμου. Ἡ ὁποία, μέ πρώτη τήν οἰκογένεια τῶν Πατελάρων, καυχᾶται ἐν Κυρίῳ καί σεμνύνεται γιά τόν ἐκλεκτό της γόνο πού πολιτογραφήθηκε στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ εὐαρέστησε τόν Θεόν, ἐνῶ ἀξιώθηκε τῆς ὕψιστης ἐκκλησιαστικῆς τιμῆς νά διακονήσει θυσιαστικά τόν Πρωτεύθυνο τῆς Ὀρθοδοξίας Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ κατά τά τελευταῖα ἔτη, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, κατόπιν υἱϊκῆς παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ἀπέστειλε Ἐκπρόσωπο Αὐτοῦ, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, ὁ ὁποῖος προσεκόμισε καί ἀνέγνωσε κατά τήν Θεία Λειτουργία, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα, πού παρατίθεται παρακάτω.

Ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Σεβασμιώτατος κ. Χαρίτων, προεξῆρχε τῆς Πανηγύρεως, τόσο κατά τόν Μέγα Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 20ῆς Αὐγούστου, ὅσο καί κατά την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, τό πρωί τῆς Δευτέρας 21ης Αὐγούστου 2017. Μαζί του συνιερούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, καθώς καί ὁ Ρεθύμνιος Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βαβυλῶνος κ. Θεόδωρος. Στό Συλλείτουργο συμμετεῖχαν ἐπίσης οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πορφύριος Ἀουάντ, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλέπας, Τιμόθεος Παναγιωτάκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Βωσάκου, Ραφαήλ Μαϊνωλᾶς, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Δισκουρίου, Παρθένιος Καλυβιανάκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἀτάλης-Μπαλῆ, καί πολλοί ἀκόμη κληρικοί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Κρήτης. Τήν Πανήγυρη τίμησε μέ τήν παρουσία του καί ὁ Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Δημήτριος Κόκκινος.

Τόσο κατά τόν Ἑσπερινό ὅσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐξέφρασε τήν εὐγνώμονα εὐχαριστία του πρός τήν Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, γιά τήν ἀποστολή τοῦ Ἐκπροσώπου καί τοῦ Σεπτοῦ Μηνύματός Του κατά τόν ἑορτασμό τοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου Του Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα γιά τήν ὁλόθυμη καί χαρισματική ἐκπλήρωση τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς πού τοῦ ἀνατέθηκε ὡς Ἐκπροσώπου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καθώς καί τούς Σεβασμιώτατο κ. Κύριλλο καί Θεοφιλέστατο κ. Θεόδωρο γιά τήν ἰδιαιτέρως τιμητική παρουσία καί συμμετοχή τους στήν Ἱερά Πανήγυρη. Εὐχαρίστησε ἀκόμη τόν καλό ἐφημέριο τῆς Ἀξοῦ, Αἰδεσ. Πρωτ. Δαυΐδ Μιγαδάκη, καί τούς συνεργούς του γιά τήν ἄρτια προετοιμασία τῆς Πανηγύρεως, τούς κληρικούς πού προσῆλθαν καί τούς φιλάγιους συνεορταστές λαϊκούς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τόν περικαλλῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου γιά νά λάβουν εὐλογία, νά προσκυνήσουν τήν Ἱερά του Εἰκόνα καί τό ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ του ἀφθάρτου Λειψάνου πού ἀποθησαυρίζεται σέ αὐτόν.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος παρεκάλεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο νά τελέσει τῆς εἰς Πρωτοπρεσβύτερον χειροθεσία τοῦ κληρικοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσ. Κωνσταντίνου Πλουσῆ.

Μετά τήν ἑόρτιο τράπεζα πού παρέθεσε σέ ὅλους τούς προσκυνητές ἡ Ἐνορία, ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος μετέβη μαζί μέ τούς φιλοξενουμένους Ἱεράρχες καί τούς συνοδούς τους στά πλησιόχωρα Ζωνιανά, ὅπου ξεναγήθηκαν ἀπό τόν ἐφημέριο Αἰδεσ. Πρωτ. Ματθαῖο Ζερβό καί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος Ζωνιανῶν κ. Κωνσταντῖνο Παρασύρη στό ὑπέροχο σπήλαιο Σφενδόνη.

***

ΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΝ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ, ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΞΟΥ

 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε Ἄνω Κρήτης καὶ Πελάγους Κρητικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εὐγένιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.

Μετ᾿ ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν διὰ τοῦ ἀπό κγ΄ Μαΐου ἐ.ἔ. γράμματος τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος ὑποβληθεῖσαν παράκλησιν, καταστέφομεν διὰ τῶν Πατριαρχικῶν ἡμῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν πάντας ὑμᾶς, θεοφιλῆ Ποιμενάρχην καὶ φίλα τῶν ἁγίων πνευματοφόρα τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τοὺς τιμῶντας καὶ κατὰ τὸ τρέχον ἔτος τὴν μνήμην τοῦ ἀξίου τέκνου τῆς Ἀξοῦ, Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου, ἐκ τῶν ὁσίων καὶ θεοφιλῶν προκατόχων ἡμῶν, μεταξὺ δὲ τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας συγκαταλεγομένου, πολιοῦ ἐν ἔργοις καὶ λόγοις καὶ προσφορᾷ πρός τε τὸν πανίερον Οἰκουμενικὸν Θρόνον καὶ πρὸς τὴν ἡρωοτόκον Κρήτην.

Ἐκ τῆς νήσου Κρήτης ἀνέτειλαν ὡς ἀληθῶς πολλοὶ καὶ διαπρεπεῖς φωστῆρες τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέραν ὅμως θέσιν κατέχει ὁ τιμώμενος ἱερὸς ἀνήρ, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξεν ἑαυτὸν εὐαγγελιστὴν καὶ κήρυκα τῆς ἀληθείας καὶ ἰσαπόστολον καὶ διδάσκαλον καὶ μάρτυρα τῶν ὅσων οἱ πρὸ αὐτοῦ Θεοφόροι Πατέρες παρέδωκαν ὡς κληρονομίαν καὶ ὡς παρακαταθήκην ἱεράν, περὶ τῆς ὁποίας λόγον ἀποδίδομεν οἱ πάντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ κατὰ τὴν ὁποίαν θά ἐμφανισθῶμεν ἐνώπιον τοῦ καὶ πάλιν ἐρχομένου ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς Κυρίου, Οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Ἀθανάσιος ὁ Πατελάρος ἀνεδείχθη στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν οἰκουμενικὸς διδάσκαλος, πλήρης φωτός, διαχεομένου εἰς τὰ τῆς οἰκουμένης πέρατα. Δὲν περιωρίσθη εἰς τὰ στενὰ ὅρια μιᾶς περιοχῆς μόνον, ἀλλὰ ἐστρατεύθη εἰς παγκόσμιον ἀποστολήν: εἰς Μολδοβλαχίαν, εἰς Ρωσσίαν, εἰς Οὐκρανίαν καὶ ἀλλαχοῦ τῆς δεσποτείας τοῦ Κυρίου καὶ ἐφώτισε καὶ ἐκόσμησε τὸ στερέωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐδοξάσθη δὲ ὑπὸ Θεοῦ, μετὰ τὴν κοίμησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ ἔργον καὶ τὴν προσφορὰν αὐτοῦ, ἰδίως ὅμως διὰ τὴν ἀκακίαν, τὸ ἀνεπιτήδευτον, τὸ γνήσιον, τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον αὐτοῦ πρὸς τὸν πλησίον.

Εἰς τὰς χώρας τοῦ βορρᾶ, εἰς τὰς ὁποίας ἐτελείωσε θεοπρεπῶς τὸν βίον αὐτοῦ, κατέλιπεν ὡς θησαυρὸν ἀνέκλειπτον τὸ ἄφθαρτον αὐτοῦ τίμιον λείψανον, εἰς δὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον καὶ εἰς τὴν Κρήτην, εἰς τὴν γενέτειραν αὐτοῦ τὴν Ἀξόν, μνήμην καὶ τιμὴν καὶ φωτεινὸν σημεῖον, τὸ ὁποῖον αἱ γενεαὶ ἀναζητοῦμεν καὶ ὑπὸ τοῦ ὁποίου κατευθυνόμεθα εἰς τὴν ἐπίγειον ζωήν, μιμούμενοι τὰς ἀρετὰς τῶν πρὸ ἡμῶν, καὶ εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν τοῦ κλεινοῦ Ἀθανασίου Πατελάρου, τοῦ Πατριάρχου καὶ Ἁγίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Συγχαίροντες ἐπὶ τῇ ἐτησίᾳ μνήμῃ αὐτοῦ, προτρεπόμεθα ὑμᾶς, Ἱερώτατε ἀδελφέ ἅγιε Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κύριε Εὐγένιε καὶ τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Χριστῷ, τοὺς τούτου ἀπογόνους καὶ συμπατριῶτας, ἵνα τοῖς ἐκείνου ρήμασι πειθόμενοι ἀκολουθῆτε καὶ μιμῆσθε τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἐναρέτου ζωῆς καὶ πολιτείας αὐτοῦ, φυλάσσοντες ἀπαρασαλεύτους τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ εὐαρεστῆτε Αὐτῷ Θεῷ καὶ νὰ εὐημερῆτε καὶ ἐν τῷ προσκαίρῳ τούτῳ αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μὴ φθειρομένῳ μέλλοντι.

Ἡ ἁγιότης τοῦ ἱεράρχου Ἀθανασίου Πατελάρου ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Μεγαλόνησος Κρήτη εἶναι τόπος ὅπου ἐβάδισαν οἱ πόδες τοσούτων ἁγίων καὶ ἡρώων, τόπος ἐζυμωμένος διὰ τῶν αἱμάτων καὶ τῶν δακρύων ἑκατοντάδων καὶ χιλιάδων μαρτύρων τῆς πίστεως καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωκαν εἰς αὐτὸν τὴν ἰδιαιτέραν πνευματικὴν αὐτοῦ ταυτότητα καὶ ἰδιοπροσωπείαν.

Αὐτὴν τὴν ταυτότητα τὴν ὁποίαν ἐκληροδότησαν εἰς τὴν Κρήτην καὶ εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Λαὸν της ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, ὁ Πατελάρος, καὶ πάντες οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Ἁπόστολοι καὶ οἱ Ἱεράρχαι της, ἀπό Τίτου τοῦ Ἀποστόλου, Ἀνδρέου τοῦ Κρήτης καὶ μέχρι σήμερον, καλούμεθα νὰ διαφυλάξωμεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, πορευόμενοι, ὅσον ἔνεστιν ἀνθρώποις, ἐπὶ τὰ ἴχνη τοῦ βίου καὶ τῶν ἀρετῶν αὐτῶν.

Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος καὶ μετὰ πάντων τῶν συνεορταστῶν τῆς ἐτησίας μνήμης τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου.

 

,βιζ´ Αὐγούστου ι΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ι. Μ. Ρεθύμνης

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment