Η Ισραηλινή Στρατιωτική Διοίκηση στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
6 Σεπτεμβρίου 2017 Κοινοποιήστε

Η Ισραηλινή Στρατιωτική Διοίκηση στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Αὐγούστου/ 4ης Σεπτεμβρίου 2017, ἡ Ἰσραηλινή Στρατιωτική Διοίκησις τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ – KfarEtzion ὑπό τόν ὑπηρετήσαντα εἰς αὐτήν ἐπί ἑπταετίαν καί ἀφυπηρετοῦντα νῦν ἐξ αὐτῆς κ. Dani Sandler καί ὑπό τόν διάδοχον αὐτοῦ καί ἀναλαμβάνοντα τήν ὑπηρεσίαν ταύτην νῦν κ. Moshe Avi μετά τοῦ συνοδοῦ αὐτῶν κ. Kfir Rozén καί μετά τοῦ κ. Cezar Margieh, ὑπευθύνου τοῦ τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθεσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ πρῴην Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Ἀστυνομίας τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων κ. Saliba, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην συνεζητήθη τό θέμα τῶν ἀδειῶν τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς πόλεις Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας διά τήν ἀνεμπόδιστον πρόσβασιν αὐτῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τό Πατριαρχεῖον καί τά Πανάγια Προσκυνήματα καί ἐξεφράσθη ἡ ἀμοιβαία θέλησις διά τήν συνέχειαν τῆς συνεργασίας ταύτης πρός ὄφελος τοῦ ποιμνίου καί τήν συνεργασίαν αὐτοῦ μετά τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν ἀφυπηρετοῦντα κ. Dani Sandler καί τόν διάδοχον αὐτοῦ κ. Moshe Aviκεραμεικόν δίσκον μετά τῆς παραστάσεως τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment