Η εορτή της Αγίας Θέκλης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
8 Οκτωβρίου 2017 Κοινοποιήστε

Η εορτή της Αγίας Θέκλης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό Σάββατον, 24ην Σεπτεμβρίου / 7ην Ὀκτωβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό ἐν τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό κείμενον καί προσκείμενον δυτικῶς τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἡ ἁγία πρωτομάρτυς Θέκλα κατήγετο ἀπό τό Ἰκόνιον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐχρημάτισε μαθήτρια τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καί ἐδίδαξε τόν Χριστόν εἰς πολλάς πόλεις καί πολλά παθοῦσα ἐτελεύτησε ἐνενηκοντοῦτις εἰς τήν ἰδίαν αὐτῆς πατρίδα.

Εἰς τό ἐν λόγῳ παρεκκλήσιον αὐτῆς ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προηγουμένου τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου μετ᾽ ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, ψάλλοντος τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἐπιστάτου τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλησίου τούτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Μετά τόν Ἑσπερινόν προσηνέχθη εἰς τό προαύλιον τοῦ Ἐπιτροπικοῦ τό κόλλυβον καί ὁ οἶνος μετά παξιμαδίου.

 

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment