Ο Μητροπολίτης Κονίτσης αντίθετος στη μείωση της Στρατιωτικής Θητείας
Κοινοποιήστε

Ο Μητροπολίτης Κονίτσης αντίθετος στη μείωση της Στρατιωτικής Θητείας

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  23ῃ Ὀκτωβρίου 2017

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως,Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶςἀκόλουθες Δηλώσεις:

«Μιὰ εἴδηση, ποὺ γιὰ μᾶς, οἱ ὁποῖοι ζοῦμε στὴνπαραμεθόριο περιοχὴ Πωγωνίου καὶ Κονίτσης, φαίνεταιαὐτόχρημα ἐφιαλτική, εἶναι, ὅπως ἀνεγράφη στὸνἀθηναϊκὸ Τύπο, «ἡ μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἀπὸτοὺς ἐννέα μῆνες στοὺς ἕξη».

Ἐάν, ὅ μὴ γένοιτο, πραγματοποιηθῇ αὐτὴ ἡἐξωφρενικὴ κυβερνητικὴ ἀπόφαση, τότε αὐτὸ θὰ εἶναιτελειωτικὸ χτύπημα γιὰ τὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία. Διότι, ἡΠολιτεία ὑποστηρίζει μὲν ὅτι οἱ στρατεύσιμοι θὰκατατάσσωνται ἀπ’ εὐθείας στὶς Μονάδες, ὅπουὑποτίθεται ὅτι θὰ ἐκπαιδεύωνται. Ὅμως, τὸ ἔργο τῆςἐκπαιδεύσεως δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελεσθῇ σὲ μιὰ Μονάδα μὲμάχιμη, μάλιστα, ἀποστολή, στὴν παραμεθόριο. Κι’ αὐτό,γιατὶ τὰ καθήκοντά της θὰ περιπλακοῦν τόσο, ποὺ ἡμαχητική της ἱκανότητα θὰ περιορισθῇ σημαντικά.

Ὅπως γράφτηκε, ἡ μείωση τῆς θητείας μυρίζειἐκλογές. Ἀλλ’ ἐάν, πραγματικά, ἡ Κυβέρνηση ἐπιθυμῇἐκλογές, καὶ χρησιμοποιῇ τὴν θητεία ὡς δέλεαρ τῶνμελλόντων νὰ στρατευθοῦν, προκειμένου νὰ κερδίσῃ ξανὰτὴν ἐξουσία, διαπράττει βαρύτατο σφάλμα σὲ βάρος τοῦλαοῦ καὶ τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας. Ἐδῶ, εἴδαμε καὶπάθαμε νὰ λειτουργήσῃ ἕνα ἀκόμη στρατιωτικὸ φυλάκιο,ὥστε ὁ ἀριθμός τους νὰ φθάσῃ τὰ τέσσαρα (4), ἐνῷπαλαιότερα ἦταν περίπου 40 !

Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο
δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο μ α ι  ἐ ν τ ό ν ω ς.

Καὶ καλῶ καὶ παρακαλῶ τὶς Ἀδελφότητες Πωγωνησίων καὶΚονιτσιωτῶν νὰ κινητοποιηθοῦν δυναμικά, ὥστε νὰ μὴπεράσῃ αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα.

Ἄς ἀφήσῃ, ἐπὶ τέλους, ἡ Κυβέρνηση τὰ παιχνίδια καὶτὰ πειράματα «στοῦ κασίδη τὸ κεφάλι». Καὶ ἄς κοιτάξῃ μὲστοργὴ τὰ πάμπολλα προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱδύο ἀκριτικές μας Ἐπαρχίες. Προσωπικῶς δὲν θέλω μὲκανένα τρόπο νὰ βάλω ταφόπλακα στὸ Πωγώνι καὶ στὴνΚόνιτσα, ποὺ ἔχουν ἐθνικὲς περγαμηνὲς στὴν παλαιότερηκαὶ στὴν σύγχρονη Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Ἄς τὴν βάλῃ ἡ Πολιτεία μὲ τὰ καμώματά της. Ἀλλὰ τότε θὰ ἀντιμετωπίσῃἀμείλικτη τὴν κρίση τοῦ Ἔθνους».

 

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment