Οικουμενικός Πατριάρχης: “Δεν θα παύσωμεν να αγωνιζώμεθα”
19 Νοεμβρίου 2017 Κοινοποιήστε

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Δεν θα παύσωμεν να αγωνιζώμεθα”

Σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα για τη Ρωμηοσύνη της Πόλης τελέστηκε σήμερα Κυριακή, 19 Νοεμβρίου, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Αγιασμός των Θυρανοιξίων του ανακαινισθέντος Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πύλης Αδριανουπόλεως. Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στην οποία παρέστησαν Ιεράρχες του Θρόνου, Άρχοντες Οφικιάλιοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Γενικός Διευθυντής της εν Αγκύρα Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων και πλήθος πιστών από την Πόλη και το εξωτερικό.

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφέρθηκε στις ποικίλες δυσκολίες με τις οποίες κατά το παρελθόν βρέθηκε αντιμέτωπη η Ρωμηοσύνη και στις επιδράσεις που αυτές είχαν στην λειτουργία των Κοινοτήτων της.

«Και εν μέσω ιστορικού χειμώνος, έπνευσεν ο άνεμος του θανάτου, απονεκρώνοντας τα τίμια αυτά τμήματα της ρωμηοσύνης μας από την εποπτείαν μας, την διοίκησιν και την διαχείρισίν των. Αυτό συνέβη και με τούτον εδώ τον ιστορικώτατον Ναόν του Αγίου Γεωργίου της Πύλης της Αδριανουπόλεως», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: «Εις την άλλοτε πολυπληθή Ρωμαίηκην Κοινότητα της περιοχής εισήλθεν αυθαιρέτως και παρά πάσαν έννοιαν δικαίου, ο νόμος διά να την αποσπάση ως mazbut, δηλαδή κατειλημμένην, από την διοίκησιν και την διαχείρισιν της Ομογενείας μας. Όμως, ημείς, δεν επαύσαμε ποτέ ως Γένος να ελπίζωμεν, να αγωνιζώμεθα, να παραμένωμεν αμετακίνητοι εις το καθήκον της ζωής και εις το χρέος της Ιστορίας, διεκδικούντες τίποτε περισσότερον του δικαίου και του δικαιώματός μας να ζώμεν και να διάγωμεν εντός μιάς Δημοκρατίας ως ισότιμοι πολίται, έχοντες το δικαίωμα του διαχειρίζεσθαι τα υπό των προγόνων ημών κληροδοτηθέντα, από αΰλων παραδόσεων μέχρι και υλικών κτισμάτων».

Αναφερόμενοςστην απόφασητηςΓενικήςΔιευθύνσεως Βακουφίων να προχωρήσειστην ανακαίνισητουΙερού αυτού Ναού ο Οικουμενικός Πατριάρχηςσημείωσεότι αυτή ανακούφισεμερικώςτον πόνο που προκάλεσαν γεγονότα του παρελθόντος. Για τον λόγο αυτό εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Κυβέρνηση και την Γενική Διεύθυνση Βακουφίων, ιδιαιτέρως δε προς τον επί κεφαλής της, Δρ. ΑντνάνΕρτέμ αλλά και τουςσυνεργάτεςτου, οι οποίοιμεειλικρινέςενδιαφέρον, όπωςείπε ο Πατριάρχης, εργάστηκαν για την ανακαίνισητου Ναού. Επεσήμανε δε, ότι η εν λόγω Διεύθυνση από την πρώτη στιγμή ζήτησε την συνδρομή του Οικουμενικού Πατριαρχείου το οποίο και την παρείχε, αναθέτοντας την σχετική ευθύνη στο δραστήριο μέλος της Ομογένειας και Οφφικιάλιο της ΜτΧΕκ.ΠαντελεήμοναΒίγκα.

«Πλέον, ειςτοντόποντου υπό τουχρόνου και τωνιστορικώνσυγκυριώνφθαρέντοςΙερού Ναούευρίσκεται μετά παρέλευσιντριώνετώνένα ανακαινισμένονΘυσιαστήριον, όπου ανάπτεται το πυρτηςΘεότητος και πάλιν «καθαίροντης αμαρτίας τηνύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας» […] Ήλθαμεμετάτον ανακαινισμόδιά να επικαλεσθώμεντηνΧάριντουΘεού, να σφουγγίσωμεν αίματα και ιδρώτας από το παρελθόν, να ασπασθώμεν τα έργα και τας ημέρας των πολυφιλήτων Πατέρων μας, να αναστήσωμεντο λαμπρόν πνευματικώς παρελθόν, αλλά και να δημιουργήσωμενμεελπίδα και αισιοδοξίαν τομέλλον. Διότι παρελθόνδίχωςμέλλονδεννοείται ειςτηνΟρθόδοξον πίστιν μας. Δενείμεθα στατικοί αλλάμένομενεκστατικοίεμπρόςεις τας εκπλήξεις και τας δωρεάςτουΘεού».

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανακοίνωσε ότι τοποθετεί «ως Προεστώτα, από μέρους και εξ ονόματος ημών, του Ιερού τούτου σεμνώματος, τον νέον Πνευματικόν (δηλαδή εξομολόγον) της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως ΘεοφιλέστατονΕπίσκοπον Ερυθρών κ. Κύριλλον, αδελφόν δοκιμασθέντα επαρκώς εις την ποιμαντικήν του σύνεσιν, εγνωσμένονδιά την ανιδιοτελή αγάπην του προς το ποίμνιον του Χριστού, ειρηνοποιόν, φιλακόλουθον και αφωσιωμένον όσον ολίγοι εις τα ιδανικά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριάρχου του, ώστε με τα κοσμούντα αυτόν χαρίσματα να διακονήση και εις το Θυσιαστήριον αυτό την λατρείαν του αληθινού Θεού, προς ωφέλειαν του Χριστεπωνύμου πληρώματος, ανεξαρτήτως φυλετικών διακρίσεων και πολιτισμικών καταβολών, όπως άλλωστε έπραξεν εις πάσαν ανατεθείσαναυτώδιακονίαν».   

Καταλλήγοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τόνισεότι η Μητέρα Εκκλησία δεν θα παύσει ποτέ να αγωνίζεται και να προσεύχεται για την απόδοσητηςδικαιοσύνηςστις αδικίεςτου παρελθόντος.

«“Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμενεν αυτή”, υποσχόμενοι άπαντεςοιτηνΜητέρα Εκκλησίαν διακονούντες, και τα ιδανικάτουευσεβεστάτουημώνΓένους υπηρετούντες, ότιδεν θα παύσωμεν να αγωνιζώμεθα και να προσκαρτερώμεν και να προσευχώμεθα διάτην απόδοσιντης πλήρους κατ’ άνθρωπονδικαιοσύνηςεις τας αδικίας του παρελθόντος, ποιούντεςχρήσιν παντός παρεχομένουημίνενδίκου και εντίμουμέσου».        


  

Εκ του Οικ. Πατριαρχείου

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment