Ζητείται παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδος
21 Φεβρουαρίου 2018 Κοινοποιήστε

Ζητείται παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδος

Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου 2018

Πρὸς

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον

Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

Κύριον Ἱερώνυμον

Ἀθῆνας.

Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα,

Τὸ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Νοσοκομεῖο Πτολεμαΐδος, ἀποτελεῖ πρότυπον κτιριακῆςὑποδομῆς παροχῶν ὑγείας συναγωνιζόμενο ἀκόμη καὶ ὀνομαστὰ Νοσοκομεῖα Ἀθηνῶνκαὶ Θεσσαλονίκης.  Εὑρισκόμενο εἰς τὸ κέντρον τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἐξυπηρετεῖ ταύτην μὲ μεγάλο ἀριθμὸ περιστατικῶν ἰδίως τῆς Χειρουργικῆς καὶ τῆς Ὀρθοπαιδικῆς Κλινικῆς του ἔχον λαμπρὰς ὁμάδας ἰατρῶν. Οὕτω πως ἐλειτούργει μέχρι πρό τινος καὶ ἡ Ὀγκολογικὴ Μονάδα του. Αἴφνης ὅμως ἀπέμεινεν μὲ μίαν μόνον Ὀγκολόγον Ἰατρὸν καὶ ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε  λειτουργεῖ πλημμελῶς.

Ὁ δραστήριος Σύλλογος τῶν Καρκινοπαθῶν Δυτικῆς Μακεδονίας μοὶ ἀπέστειλε ὑπόμνημα μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα. Ζητοῦν δὲ δι’ αὐτοῦ τὴν ἀγαθὴν παρέμβασιν Ὑμῶν παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Ὑγείας, ὥστε νὰ διορισθῆ τὸ ἀπαραίτητο προσωπικό, διὰ νὰ συνεχίση ἡ μέχρι τώρα ἀρίστη προσφορὰ τῆς Ὀγκολογικῆς Κλινικῆς τοῦ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ἐξυπηρετοῦσα ἀνάγκας εὐπαθοῦς τάξεως πολλῶν καταπονουμένων ἀδελφῶν μας.

Μακαριώτατε.

Ἐκφράζων καὶ τὰς σκέψεις τῶν ἀγαπητῶν μου ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας παρακαλῶ τὴν σεπτὴ Μακαριότητά Σας, ὅπως ἐνεργήσητε τὰ δέοντα διὰ τὸ ζωτικῆς φύσεως τοῦτο θέμα.

Μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment