Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Φυλάκιο του Οχυρού Νυμφαίας (ΦΩΤΟ)
23 Μαρτίου 2018 Κοινοποιήστε

Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Φυλάκιο του Οχυρού Νυμφαίας (ΦΩΤΟ)

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 23ης Μαρτίου 2018 ὁ Σεβασμι-ώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐρέθη στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Φυλακίου τοῦ Ὀχυροῦ Νυμφαίας, ὅπου ἐτέλεσε ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθ΄σιτου Ὕμνου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ἀνεφέρθη στό τιμώμενον πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου ὡς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους ἡμῶν, ἐνῶ ἐτόνισε τήν σπουδαιότητα τελέσεως τῆς ἀκολουθίας σέ ἕνα τόπο ἁγιασμένο ἀπό τό αἷμα πεσόντων ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, δέν παρέλειψε δέ νά  εὐχαριστήσῃ τόν παριστάμενον Ἀνώτερον Διοικητήν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς, τόν Ταξίαρχον καί Διοικητήν τῆς 21ης Τ.Θ. Ταξιαρχίας καί τούς λοιπούς Ἀξιιωματικούς, Ὑπαξιωματικούς, Ὁπλῖτες καί τό πολιτικόν προσωπικόν καί ὅσους μετεῖχαν εὐχηθείς καλό ὑπόλοιπον τοῦ ἁγῶνος τῶν ἀρετῶν καί δύναμην πολλήν ὥστε μέ πνευματικήν εὐφροσύνην νά ἑορτάσωμεν τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασιν.

Ι. Μ. Μαρωνείας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment