Αρχείο

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών της πρώτης ημέρας της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Τουρκία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας διαβίβασε τις ευχές του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των

Η Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, υλο­ποι­ών­τας την Α­πό­φα­ση της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της 2ας μη­νός Νο­εμ­βρί­ου 2017, συ­νε­χί­ζει την κα­τ’ έ­τος δι­ορ­γά­νω­ση των Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων για την Ε­πα­νά­στα­ση του 1821. Η δι­ε­ξα­γω­γή του Ζ΄ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου θα

Του Παντελεήμονα Λεβάκου, θεολόγου ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας – Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΕΚΠΑ Πορευόμενος ο Υιός και Λόγος του Θεού προς το εκούσιο Πάθος Του, σε μια από τις διανυκτερεύσεις του στη Βηθανία, βρίσκεται καλεσμένος σε δείπνο στην οικία ενός ανθρώπου ονόματι