Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στο Βήμα του Απ. Παύλου στο Σεσκλί Σύμης (ΦΩΤΟ)
1 Ιουλίου 2018 Κοινοποιήστε

Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στο Βήμα του Απ. Παύλου στο Σεσκλί Σύμης (ΦΩΤΟ)

Σήμερα 29η Ἰουνίου 2018, ἑορτή τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομος λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του τήν ἱ. Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στήν νῆσο Τεύτλουσα (Σεσκλί), ὅπου ἀρχαία παράδοση τῆς Σύμης διασώζει τό πέρασμα ἀπό ἐκεῖ τοῦ Οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου κατά τήν Γ΄ Ἀποστολική του περιοδεία, μεταξύ τῶν ἐτῶν 53-56 μ. Χ.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία σέ κατάλληλα διαμορφωμένο ὑπαίθριο χῶρο ἔξωθεν τοῦ μικροῦ Ναοῦ, Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀντώνιο Πατρό, Τοποτηρητῆ τῆς ὡς ἄνω κυριάρχου Ἱ. Μονῆς, τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Στέφανο Μακρῆ, τόν π. Ἀντώνιο Μανιᾶ, Ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό.

Παρόντες ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἐφόρων τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, οἱ Νομικοί Σύμβουλοι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῆς Ἱ. Μονῆς, Δικηγόροι Ρόδου, κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου καί Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ὁ υἱός του Μιχαήλ Παπαγεωργίου (ὑποψ. Διδάκτωρ Συνταγματικοῦ καί Διοικητικοῦ Δικαίου, Μεταπτυχιακές Σπουδές καί Διδακτορική ἔρευνα στό Wolfson College, University of Cambridge), ὡς καί πλῆθος προσκυνητῶν, ἀπό τήν Σύμη, Ρόδο κ.ἀ. Τόν χορό τῶν Ἱεροψαλτῶν διηύθυνε ὁ Ἱεροψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου κ. Μερκούριος Γιανναρᾶς.

Τό σημερινό μικρό Ναΰδριο, ἀποτελεῖ κτιριακῶς τήν συνέχεια τῆς ἀρχικῆς πρωτοχριστιανικῆς Βασιλικῆς πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Παύλου, ἡ ὁποία ἦταν οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ μικροῦ λιμένος τῆς Νήσου. Ἐκεῖ, λέγεται ὅτι, ὁ Ἀπόστολος ταξιδεύοντας μέ τό πλοιάριο ἀπό τήν Κῶ πρός τήν Ρόδο, ἀναγκάστηκε λόγῳ μεγάλης θαλασσοταραχῆς νά ἀποβιβασθεῖ πρός στιγμήν ἐπάνω στό νησάκι τοῦ Σεσκλιοῦ. Γραπτή μαρτυρία τοῦ γεγονότος δέν διασώζεται, ἀλλά ὅπως σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Λουκάς συγγράφοντας τό Βιβλίο τῶν «Πράξεων», ὁ Παῦλος διέρχεται ἀπό τά γειτονικά νησιά τοῦ νοτίου Αἰγαίου: «Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ’ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ρόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα». (Πραξ 21,1).

P9270288Ἡ Μονή τοῦ Πανορμίτη ἀγόρασε τό νησί ἀπό τήν Κοινότητα τῆς Σύμης τήν 8η Μαρτίου τοῦ ἔτους 1791 ἀντί τοῦ ποσοῦ τῶν 2.600 γροσίων, γεγονός πού ἀποδεικνύεται καί μαρτυρεῖται σαφέστατα ἀπό τό σχετικό συμβολαιογραφικό ἔγγραφο πού σώζεται στό Ἀρχεῖο της καί φέρει τήν σφραγίδα τῆς Κοινότητος καί τίς ὑπογραφές τῶν ἐκπροσώπων ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Αὐτήν τήν σημαντική ἀγοραπωλησία βεβαιώνει ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Καλλίνικος σέ ἔγγραφό του ἕνα μήνα ἀργότερα, στό ὁποῖο ἐξαπολύει ἀφορισμό σ’ ὁποιονδήποτε «ὀψέποτε ἤθελεν ἀποτολμήσῃ κακίᾳ καί δυστροπίᾳ κινούμενος νά διεγείρῃ ταραχάς, νά ἐνοχλήσῃ τό Μοναστήρι ἕνεκεν τούτου τοῦ νησίου». Ἐπιπλέον σ’ ἕνα ἀκόμα ἐνσφράγιστο ἔγγραφο τῆς Κοινότητας τῆς Σύμης τῆς 12ης Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1842, ἐπιβεβαιώνεται ἡ κυριότητα τῆς Μονῆς στό Σεσκλί. Τέλος τό τέταρτο κατά σειρά ἐπίσημο ἔγγραφο γιά τό θέμα αὐτό, εἶναι ἡ Διαθήκη τοῦ ἐπιφανοῦς Ἡγουμένου τοῦ Πανορμίτη Νικάνδρου τοῦ Φιλαδέλφου. Ἐπειδή τήν ἐποχή αὐτή (1869) λόγῳ τῶν πολιτικῶν μεταρρυθμίσεων τῆς Ὀθωμανικῆς Κυβερνήσεως δέν ἦταν δυνατόν νά γραφεῖ κτηματική περιουσία οὔτε πρός τήν Κοινότητα οὔτε πρός τήν Μονή, ὁ Τοῦρκος διοικητῆς τῆς Ρόδου Ἀχμέτ Καϊσερλής Πασᾶς «εὐηρεστήθη ἵνα γραφῇ τό πωλητήριον τῆς νήσου σεσκλί καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ νησιδίων ἐπ’ ὀνόματί μου ἡγουμενεύοντος ἐν τῇ Μονῇ ταύτη κατά τήν ἐποχήν ταύτην». Ἔτσι μ’ αὐτήν τήν ἐπίσημη Διαθήκη, ὁ λόγιος καί ἐντιμότατος αὐτός Ἡγούμενος ἀποκλείει ἐνδεχόμενες διεκδικήσεις συγγενικῶν του προσώπων καί διασφαλίζει τήν ἀδιαφιλονίκητη πλέον κυριαρχία τῆς Μονῆς ἐπί τῶν Σεσκλιῶν.

IMG 1188Στήν συνάφεια αὐτή ἀναφέρεται ὅτι τό ἰδιοκτησιακό θέμα τῶν Σεσκλιῶν, τακτοποιήθηκε ὁριστικῶς καί τελεσιδίκως τό ἔτος 2016 μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 458/2016 ἀπόφαση τοῦ Γ΄ Πολιτικοῦ Τμήματος τοῦ ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Χώρας, τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη προηγούμενη Δικαστική ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Δωδεκανήσου, πού ἀναγνωρίζει τήν ἀδιαφιλονίκητη ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς ἐπί τῶν νησίδων τῆς Τευτλούσης. Ἀναφέρεται δέ, ὅτι τό ἄριστο χειρισμό σ’ ὅλα τά στάδια τῆς ὑποθέσεως εἶχε τό Δικηγορικό Γραφεῖο τῶν – παρόντων εἰς τήν σημερινή πανήγυρη – νομικῶν μας Συμβούλων, Θεοδ. καί Μιχ. Παπαγεωργίου.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ἐπίσης, ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἐκτός ἀπό τόν ἐμπνευσμένο κηρυκτικό του λόγο περί τοῦ οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου, προανήγγειλε τήν ἀναβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος χώρου, μέ τήν κατασκευή «Βήματος» ἐκεῖ τοῦ Ἁγίου Παύλου, ὥστε ὁ τόπος νά ἀποκτήσει τήν λαμπρότητα πού τοῦ ἀξίζει καί νά ἐνταχθεῖ ὡς ἕνα ἀκόμη προσκύνημα στά ὑπόλοιπα «Βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Ἑλλάδα». Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐντάσσεται στά γενικότερα πλαίσια ἀναπτύξεως τοῦ «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ», ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά προσφέρει μεγάλα πνευματικά ὀφέλη στίς ψυχές τῶν προσκυνητῶν, καί νά ἀποτελέσει τό ἔναυσμα γιά οὐσιαστική πνευματική ἀναζήτηση καί ἀναβάπτιση στά βαθύτερα νοήματα τῆς ζωῆς καί τόν ὑψηλότατο προορισμό τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.

Ἀκολουθεῖ φωτοπαρουσίαση τῆς πανηγύρεως.

 

Ι. Μ. Σύμης

Εκτύπωση