Παράκληση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στην Ι. Μ. Μάνης
Κοινοποιήστε

Παράκληση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στην Ι. Μ. Μάνης

Την Πέμπτη 30/5/2019 το απόγευμα στον Ι.Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου του Επισκοπείου τελέσθηκε Ιερά Παράκληση από τον αρχιμ. π. Νήφωνα Καρολεμέα, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ι.Μητροπόλεως υπέρ υγείας, φωτισμού και θείας ενισχύσεως των μαθητών – τριων που θα λάβουν μέρος στις Πανελλήνίες Εξετάσεις.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ο οποίος παρέστη συμπροσευχόμενος στο τέλος της Ι.Παρακλήσεως ανέπεμψε και την ειδική ευχή υπέρ των εξεταζομένων και μίλησε κατάλληλα προς τα παιδιά δίνοντας τους θάρρος, ψυχραιμία και δύναμη στον αγώνα που έχουν μπροστά τους. Στη σύντομη ομιλία του ο Σεβ. ανεφέρθη με τρόπο παιδαγωγικό και προσαρμοσμένο στην περίσταση στα αγιογραφικά χωρία: ”Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω”( Α’ Τιμοθ. 4,12), ”οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς Πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως” (Β’ Τιμόθ. 1,7) και ”άντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ” (Φιλιππ. 4,13).

Μετά την απόλυση ο Σεβ. προσέφερε σε κάθε μαθητή μαζί με την ευχή του και απο ενα στυλό και απο μια εικόνα του Χριστού ως παιδίον.

Ανάλογες Παρακλήσεις τελέσθηκαν και σ’ άλλες κωμοπόλεις και ενορίες της Μητροπόλεώς μας.

Παραθέτομεν την ειδική ευχή:

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης
κ. Χρυσοστόμου Γ΄

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωτίζων πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, Σὺ, ὅς ἐν τῇ νεανικῇ ἡλικίᾳ προέκοπτες σοφίᾳ, ἡλικίᾳ καὶ χάριτι, Σύ, ὁ τὸ Πανάγιὸν Σου Πνεῦμα καταπέμψας ἐπὶ τοὺς σοὺς μαθητὰς καὶ ἀναδείξας αὐτοὺς σοφοὺς καὶ διδασκάλους καὶ θεοκήρυκας ἀποστόλους τῇ οἰκουμένῃ, Αὐτός, ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος, ἡ πηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, εὐλόγησον τοὺς δούλους Σου τούτους, τοὺς μαθητὰς καὶ τὰς μαθητρίας, τοὺς προσερχομένους εἰς τὰς προαγωγικὰς, ἀπολυτηρίους, ἐνδοσχολικὰς καὶ πανελληνίους ἐξετάσεις.

Ἐνίσχυσον, φώτισον, προστάτευσον αὐτοὺς ἀπὸ παντὸς κακοῦ καὶ πειρασμοῦ. Χάρισαι αὐτοῖς ὑγείαν, ὑπομονὴν καὶ ἐπιμονήν, προθυμίαν σπουδῆς καὶ δύναμιν πρὸς μελέτην τῶν μαθημάτων.

Ἐλθέ, Φιλάνθρωπε Κύριε, καὶ βοήθησον αὐτοὺς κατὰ τὰς ὥρας τῶν πάσης φύσεως ἐξετάσεων. 

Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή, ὁ γιγνώσκων τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ ὁ Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ, καὶ Σοὶ τὴν δέησιν ταύτην προσάγομεν καὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

 

I. M. Μάνης

Εκτύπωση