Νέος Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες ο Πατάρων Ιωσήφ

Νέος Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες εξελέγη ο έως τώρα βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως και Πρωτοσύγκελλος αυτής Επίσκοπος Πατάρων Ιωσήφ. Ο μέχρι πρότινος Μητροπολίτης Ταράσιος εξελέγη προηγουμένως για τη Μητρόπολη Ροδοπόλεως σε διαδοχή του κύρου Ιερώνυμου και θα αναλάβει διοικητική υπηρεσία σε ίδρυμα της εκκλησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

            Διά τῆς προαγωγῆς εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, μέχρι τοῦδε Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Καλιφορνίᾳ ΗΠΑ «Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου Πατριάρχης Ἀθηναγόρας», κενωθείσης τῆς θέσεως ταύτης, ἐτοποθετήθη εἰς αὐτήν ὡς Διευθυντής ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, μετατεθείς ταυτοχρόνως εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ροδοπόλεως.

            Εἰς τήν οὕτω κενωθεῖσαν Ἱεράν Μητρόπολιν Μπουένος Ἄϊρες ἐξελέγη σήμερον παμψηφεί ὁ μέχρι τοῦδε Βοηθός παρ᾿ αὐτῇ Ἐπίσκοπος Θεοφ. Πατάρων κ. Ἰωσήφ, Ἀργεντινός τήν καταγωγήν.

            Τῇ 29ῃ Νοεμβρίου 2019.    

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin