Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Μαντινείας Αλέξανδρο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε σήμερα, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, η εορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ριζών Τεγέας.

Του Όρθρου και της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, συμπαραστατούμενος από πλειάδα Ιερέων.

Κατά την Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Μαντινείας προέβη στην εις Διάκονον Χειροτονία του κ. Άρη Γκόρου, θεολόγου, τέκνο και εγγόνι Ιερέων. 

Ο Μητροπολίτης απευθυνόμενος στο νέο Διάκονο του συνέστησε να εκτελεί τα Διακονικά του καθήκοντα με πίστη και αφοσίωση στο Θεό, έχοντας καλή την έξωθεν μαρτυρία.

Να σημειωθεί, ότι ο νέος Διάκονος της Μητροπόλεως είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, έχει διατελέσει επί σειρά ετών Ιεροψάλτης, είναι έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου.

Χειροτονητήριος Λόγος Διακόνου

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλογητός ει Κύριε. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.

Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και να μη λησμονείς καμία από τις ευεργεσίες του. Εκείνον που σου συγχωρεί όλες τι ανομίες σου και σου γιατρεύει όλες τις ασθένειές σου.

Δαυιδικόν ύμνον καλούμαι αυτή τη στιγμή να αναμέλψω,

Σεβασμιώτατε Άγιε Δέσποτα,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

Ευσεβές Εκκλησίασμα,

για τις ευεργεσίες του Κυρίου σε μένα, γιατι έστεψέ με ελέει και οικτιρμοίς δια της Αρχιερατικής Δεξιάς σας, Σεβασμιώτατε, η οποία δεικνύει το επισκίασμα της χάριτος και το του Χριστού μεταδοτικόν, διότι επέθηκε και αυτός εις τους Αποστόλους του τας χείρας «και αυτός επάρας τας χείρας ευλόγησεν αυτούς και το Πνεύμα δε κατελθόν εις τα κεφαλάς αυτών επεκάθισεν» (Λουκά κδ 50). Κατά τον Άγιο Συμεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, «Δια τούτο και ελάμβανον όλοι δια της επιθέσεως της χειρός την χάριν του Αγίου Πνεύματος, και καθώς αι χείρες του Θεού μας έπλασαν, ούτω και τώρα πάλιν η χειρ εξοικονομεί εις την ανάπλασιν των ανθρώπων και δεξιά Κυρίου εποίησε δύναμιν και δεξιά Κυρίου υψοί και η δεξιά Κυρίου δεδόξασται εν ισχύι·και άλλα τοιαύταγέγραπται. Και η Δεξιά σου και ο βραχίων σου (ο Υιός του Πατρός δηλαδή) και ο φωτισμός του προσώπου σου (το Πνεύμα το Άγιο) αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιόν σου (εις την υψηλήν δηλαδή και επουράνιόν σου Εκκλησίαν και εις τα ενσκηνώματά σου εν οις αυτός ενσκηνοίς ο κατοικώνεν τοις ουρανοίς)»

Ο εμπιμπλών εν αγαθοίς την επιθυμίαν μου, αυτός που εκπλήρωσε και χόρτασε την επιθυμία μου να τον πλησιάσω, την προσήγαγε ως ανταπόκριση εις την ιδικήν του, «ην επεθύμησεν τούτο το Πάσχα φαγείνμεθ΄ημών» προσκαλώντας όλους μας στο μεγάλο του Δείπνο και ανεκαίνισε την νεότητα της αναξιότητός μου.

Καθώςεγνώρισε τας οδούς αυτού το Μωυσή και τοις υιοίς Ισραήλ τα θελήματα αυτού, δέομαι στον Κύριο να με φωτίσει και καθοδηγήσει στον λειτουργικό ρόλο που μου αναθέτετε σήμερα δια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος όπως τα παρουσιάζει ο Ησαΐας (ΙΑ 2-3) Πνεύμα Σοφίας και συνέσεως-Πνεύμα βουλής και ισχύος – Πνεύμα γνώσεως και ευσεβείας – Πνεύμα φόβου Θεού.

Σεβασμιώτατε, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας και την επιλογή σας να γίνω διάκονός σας.

Εύξαι υπέρ εμού Δέσποτα Άγιε, καθώς έλαβα ευθύς με τον λόγο του Ιεράρχου την Διακονίαν και πάλι κατά τον Άγιο Συμεών «καθότι ενεργός είναι ο λόγος του δια του Παναγίου και Θείου Πνεύματος και όχι ως άνθρωπος αλλ’ ως Ιεράρχης δια της χάριτος λέγει ότι ενεργεί, ότι ενεργός είναι ο λόγος του Θεού και όλα ενεργεί το εν και το αυτό Άγιον Πνεύμα.

Η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Άγιοι πάντες ας πρεσβεύουν υπέρ εμού.

Η δικαιοσύνη αυτού επίυιοίς υιών τοις φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού.

Οι φυλάξαντες την διαθήκην αυτού, Ιερείς παππούς και προπάππος μου και όλοι οι πρόγονοί μου οι έχοντες παρρησία στον Κύριο ας πρεσβέυουν υπέρ εμού.

Ευχαριστώ τον πνευματικό μου πατέρα, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τεγέας

κ. Θεόκλητο.

Ευχαριστώ αιτούμενος τις ευχές και προσευχές των οικείων μου, της συζύγου μου και των συγγενών της, του πατέρα, της μάνας, των αδελφών μου και όλων των κατά σάρκα και πνεύμα οικείων μου.

Σεβασμιώτατε, Άγιοι Πατέρες, σεβαστό εκκλησίασμα, καθώς εύχομαι και προσεύχομαι εγώ για σας, να εύχεσθε και σεις για μένα στον Κύριο, για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, όπως συνυπουργούντων και υμών υπέρ ημών τη δεήσει, ίνα εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα δια πολλών ευχαριστηθεί υπέρ ημών. Αμήν.

 

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin