Σύναξη κλήρου και Εκκλησιαστικών Συμβουλίων στην Ι. Μ. Ιερισσού
Κοινοποιήστε

Σύναξη κλήρου και Εκκλησιαστικών Συμβουλίων στην Ι. Μ. Ιερισσού

Σήμερα Σάββατο 25η Ἰανουαρίου 2020, ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καί γεραίρει τόν μεγάλο ΠατέραIMG 4092 καί Διδάσκαλό της, “τόν ποιμενικό αὐλό τῆς Θεολογίας”, δηλαδή τήν καλλικέλαδη φλογέρα τῆς ὀρθοδόξου Θεολογίας καί Πίστεως, τόν Ἃγιο Γρηγόριο τόν Νανζιαζηνό καί Θεολόγο, Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ τή φωνή τοῦ Ἐπισκόπου μας συνεκάλεσε διευρυμένη Ἱερατική Σύναξη στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, τήν ὁποία διάνθισε μέ τή συμμετοχή τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων -ἀνδρῶν καί γυναικῶν- πού ἢδη ἀνέλαβαν τή διακονία τους γιά τήν τρέχουσα τριετία 2020-2022.

Ἦταν μιά ἐξαγγελία τοῦ Μητροπολίτου μας ἀπό πολύ καιρό στίς Ἱερατικές μας Συνάξεις πού ἒλαβε σάρκα καί ὁστᾶ στό 2020!

Μέ ζεστή τήν πατρική του ἀγκαλιά ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος, ὑποδέχτηκε τόσο τούς ἂμεσους Συνεργάτες του καί Συλλειτουργούς του στό Ἱερό Θυσιαστήριο, τούς συμπρεσβυτέρους του, ὃσο καί τούς λαϊκούς ἀδελφούς μας πού συνδιακονοῦν καί συνεργάζονται γιά τό καλό τῶν Ἐνοριῶν μας καί τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἡ Σύναξη ξεκίνησε μέ τήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας τῆς Ἱερᾶς μας Μητρόπολεως καί τό μοίρασμά της σέ ὃλους τούς ἀδελφούς καί ἀκολούθησε ἐκτενής ὁμιλία τοῦ Ποιμενάρχου μας, μέ θέμα: «Ἡ ἐπιλογή, τά καθήκοντα, οἱ ὑποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων τῶν Ἐνοριῶν, ὡς καί τῶν Μελῶν τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶ μας Μητροπόλεως».

Καταρχήν ὁ Δεσπότης μας εὐχαρίστησε τόσο τούς Κληρικούς μας, ὃσο καί τούς λαϊκούς συνεργάτες τους στή διοίκηση τῶν Ἐνοριῶν μας, εὐχόμενος εὐλογημένο καί χαριτωμένο τό 2020, ὡς καί καλλίκαρπη καί θεοχαρίτωτη τή θητεία πού ἀπό τόν τρέχοντα μῆνα ἐκκινεῖ. Κατόπιν μέ σαφήνεια, ἁπλότητα καί μέ πληθώρα ἀναφορῶν στή διοίκηση καί στήν καθημερινή πορεία τῶν Ἐνοριῶν μας, ὁ ὁμιλητής ἀνέλυσε τά ὑψηλά καθήκοντα πού ἀναλαμβάνουν οἰ λαϊκοί συνεργάτες τοῦ Ἱεροῦ μας Κλήρου πού συμβάλλουν ἀποφασιστικά στή διαφάνεια καί εὐταξία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ ξεκάθαρα λόγια:
1) Γιά τό τί σημαίνει Ἐκκλησία, τήν ὁποία καλοῦνται οἱ ἀδελφοί μας νά διακονήσουν.
2) Παρουσίασε λεπτομερῶς τήν ἒννοια τῆς Ἐνορίας, νοουμένης ὡς: “ Ὁ Κύριος ἐν μέσῳ ἡμῶν”. Ἡ Ἐνορία, εἶπε, εἶναι “ὀ ὃλος Χριστός”, πού γεννᾶται, διδάσκει, θαυματουργεῖ, μεταμορφώνεται, σταυρώνεται, ἀνίσταται καί ἀναλαμβάνεται γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὡραιότατη ἠ ἀναφορά του στήν ἱεραρχική δομή τῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν Θεῖο Παῦλο.
3) Περιέγραψε εὐκρινέστατα τόν βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου καί δή τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς καί τή διακονία τους, σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, κατοχυρώνοντας τά λόγια του μέ τήν Εὐαγγελική γραφίδα καί τήν ἁγιοπατερική Θεολογία.
4) Σκιαγράφισε τίς σχέσεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, καταρρίπτοντας τίς ἀπόψεις περί ἀντιπαλότητας ἀνάμεσα στά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τόν Τοπικό Ἐπίσκοπο, τού ὁποίου τίς δικαιοδοσίες, τούς ἐλέγχους καί τίς πειθαρχικές παρεμβάσεις τίς χαρακτήρισε ὡς πατρική ἀντίληψη καλοῦ Ποιμένος πρός εὒρωστο καί εὐλογημένο ποίμνιο, ὡς μιά οἰκογένεια Χριστοῦ!

5) Ἀνέλυσε διεξοδικότατα τίς ὑποχεώσεις τῶν Ἐνοριῶν καί ἀπό πνευματικῆς καί ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως, δυνάμει τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου τῆς Πολιτείας, καθότι οἱ Ἐνορίες μας, ὃπως καί ἑκάστη Ἱερά Μητρόπολις, εἶναι Ν.Π.Δ.Δ. καί ἐλέγχονται ἀπό τούς διοικητικούς Ὀργανισμούς τῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἀντιστοίχους τῆς Πολιτείας. Χαρακτηριστικά ὁ Δεσπότης εἶπε: «Ἡ Αὐτοκράτειρα δέν πρέπει μόνο νά εἶναι τίμια, ἀλλά καί νά ἀπόδεικνύη ὃτι εἶναι τίμια», κατά τά Βυζαντινά λόγια. Ἐδῶ ὑπῆρξε εἰς βάθος ἀναφορά καί ἀνάλυση κάθε κονδυλίου πού ἀναγράφεται στά φύλλα τοῦ Προϋπολογισμοῦ καί τοῦ Ἀπολογισμοῦ τῶν Ἐνοριῶν μας καί τόν σκοπό τόν ὁποῖο διακονοῦν αὐτοί οἱ ἀριθμοί καί οἱ κρατήσεις-προσφορές. Ἐδῶ κατέρριψε τόν μύθο ὃτι τά χρήματα πρός τή Μητροπόλη εἶναι γιά τόν Δεσπότη, ἀποδεικνύοντας ὃτι οὒτε ἒνα εὐρώ δέν πηγαίνει στόν Δεσπότη! Ἡ Ἐνορία καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις κατ’ἐπέκταση, δέν εἶναι ὀργανισμοί πού πριμοδοτοῦνται ἀπό τό Κράτος ἢ ἀπό οἱαδήποτε ἂλλη πηγή, πέραν τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ὁ ὀβολός τοῦ κάθε πιστοῦ συντηρεῖ τήν Ἐνορία, τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τήν Ἐκκλησία μας.

6) Μέ μεστό λόγο ἒκανε ἀναφορά γιά τόν τρόπο διαχειρίσεως τῶν ἱερῶν χρημάτων τῆς Ἐνορίας καί τῆς Ἐκκλησίας γενικώτερα, περιγράφοντας τό ἱερό καθῆκον τῆς περιφρουρήσεως τῆς κινητῆς καί ἀκίνητης περιουσίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὡς καί τήν καχυποψία πολλῶν ρασοφόρων, ὡς καί λαϊκῶν Μελῶν τῶν Ἐνοριῶν πού καταλήγουν στήν ἀπόκρυψη ἐσόδων, μέ ὃλες τίς συνέπειες πού προκύπτουν ἀπό αὐτή τήν ἐπιλογή καί ὁδηγοῦν στήν κακοδιαχείριση.Καί τέλος

7) Ἀνεφέρθη στόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( Ν. 590/1977, Φ.Ε.Κ. Α΄ 146/31-05-1977 ), ὡς καί στόν ὑπ’ ἀριθμ. 8/1979 Κανονισμό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 1/05-01-1980).

Κατόπιν ἀκολούθησε γόνιμος διάλογος μεταξύ τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν Κληρικῶν του, ὡς καί τῶν λαϊκῶν μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, δικαιώνοντας ἒτσι τή θέση τοῦ ὁμιλητοῦ περί τῆς μιᾶς οἰκογενείας τοῦ Χριστοῦ πού σήμερα συνήχθη στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας!

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εκτύπωση