Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος στήν Ἀργυρούπολη. Κατά τή θεία Λειτουργία προέβη καί στήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου π. Σπυρίδωνος Παφτούνου.

Ὁ π. Σπυρίδων πού τόν προηγούμενο μήνα χειροτονήθηκε διάκονος καί ἐντάχθηκε στήν ἱερατική οἰκογένεια τῆς Μητροπόλεώς μας, θά τοποθετηθεῖ ὡς ἐφημέριος στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως. Παράλληλα θά συνεχίσει νά ἐργάζεται καί ὡς ἰατρός στό Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἡ Ἁγία Σοφία».

Ἀκολουθεῖ ἡ προσφώνηση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας :

«Ἀγαπητέ μου π. Σπυρίδων,

Πρίν ἀπό ἕνα μῆνα περίπου ἔλαβες τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, αὐτόν τοῦ διακόνου. Σήμερα καλεῖσαι νά λάβεις τόν δεύτερο, αὐτόν τοῦ Πρεσβυτέρου. Ἔτσι, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού θεραπεύει τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας καί ἀναπληρώνει κάθε ἔλλειψή μας, θά λάβεις τό πλήρωμα τῆς ἱερατικῆς ἀξίας καί τιμῆς. Γιά νά ἱερουργεῖς τά μυστήρια τῆς πίστεώς μας. Γιά νά κηρύττεις τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας. Γιά νά χειραγωγεῖς τούς ἀδελφούς μας στήν πορεία τους πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἀπροσμέτρητη, παιδί μου, ἡ τιμή. Παράλληλα, μεγάλη καί ἡ εὐθύνη. Ἰδιαίτερα σήμερα, στήν ἐποχή μας, πού ἡ ἄρνηση, ἡ ἀμφισβήτηση καί ἡ ἀνελέητη κριτική πολλῶν στοχοποιεῖ καθημερινά τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, τούς λειτουργούς της, τό Εὐαγγέλιο, τή χριστιανική ζωή.

Ἡ ἐλπίδα καί ἡ ὁλόθερμή εὐχή μας εἶναι νά φυλάξεις μέχρι τέλους τήν παρακαταθήκη πού σέ λίγο θά λάβεις καθαρή καί ἀμόλυντη καί νά λειτουργήσεις ὡς γνήσιος καί ἀφοσιωμένος λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἱερατική ζωή καί διακονία εἶναι ἕνας δύσκολος καί ἀνηφορικός δρόμος, σπαρμένος μέ ποικίλους πειρασμούς. Μήν ἐπιτρέψεις ποτέ στήν ἀπογοήτευση καί τήν ἀποθάρυνση νά μαράνουν τόν ζῆλο σου καί νά δηλητηριάσουν τήν ἱερατική σου ψυχή.

Στήριγμά σου ὁ ζῶν καί ἀληθινός Θεός.

Πηγή δυνάμεως ἡ θερμή προσευχή σου.

Τροφή πνευματική, ἐκτός ἀπό τό ἄχραντο σῶμα καί τό τίμιο αἷμα τοῦ Κυρίου μας, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνάγνωση τῶν βίων τῶν Ἁγίων, ἡ σπουδή τῆς ἀπλανοῦς πατερικῆς σοφίας.

Καθημερινός σου ἀγώνας νά μείνεις ταπεινός. Καί ἡ ἱερατική σου ζωή καί παρουσία νά ἐκπέμπει εὐλάβεια καί σεμνότητα. Ἔτσι θά ἕλκεις τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί θά κερδίζεις τήν ἐκτίμηση καί τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀδελφῶν μας χριστιανῶν, ἀλλά καί κάθε ἀνθρώπου καλῆς θελήσεως.

Ἀγαπητέ μου Σπυρίδων,

Ἰδού! Ἡ Ὡραία Πύλη εἶναι ἀνοιχτή. Ὀ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός σέ ἀναμένει!».

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin