Επιστολή του Οικ. Πατριάρχη προς τον Μητροπολίτη και τον λαό της Σάμου

Επιστολή συμπαθείας και έκφρασης συλλυπητηρίων για τον θάνατο των δύο νέων από τον σεισμό που έπληξε την Σάμο απέστειλε η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιο, με την οποία εκφράζει και τη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας προς τους πληγέντας κατοίκους της νήσου.

Ακολουθεί η. επιστολή του Παναγιωτάτου:

Τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ
Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίῳ,
Εἰς Σάμον.

Ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί προσωπικῶς ἐκφράζομεν τῇ ὑμετέρᾳ λίαν ἡμῖν ἀγαπητῇ Ἱερότητι καί τῷ εὐσεβεῖ ποιμνίῳ αὐτῆς εἰλικρινῆ συμπάθειαν καί συλλυπητήρια διά τήν πλήξασαν τήν Ἐπαρχίαν ὑμῶν συμφοράν τοῦ ἐγκελάδου, μάλιστα δέ διά τήν τραγικήν ἀπώλειαν δύο νεαρῶν ὑπάρξεων, δεόμενοι τοῦ Κυρίου τῶν ὅλων ὅπως παραμυθήσῃ τούς πληγέντας, ἀναπαύσῃ τούς προσφιλεῖς νεκρούς ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου Αὐτοῦ καί διατηρῇ ἀσινῆ καί άλώβητον ἀπό πάσης ἄλλης καταστροφῆς τάς νήσους ὑμῶν καί τόν ἐν αὐταῖς χριστώνυμον λαόν, χαρίζηται δέ ὑμῖν, Ἱερώτατε ἀδελφέ, δύναμιν καί ἀντοχήν καί ἔμπνευσιν διά νά ποιμαίνητε θεαρέστως τό λογικόν ὑμῶν ποίμνιον, ὡς πράττετε ἤδη λίαν ἀξιεπαίνως ἐπί ἕν τέταρτον αἰῶνος.

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος


Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin