Πατρών: “Κύπρο μας, δέν λησμονούμε… Η καρδιά μας πονάει για σένα”

Μέ λόγια βγαλμένα ἀπό βάθους καρδίας καί ἐκφράζοντας τά βαθειά αἰσθήματα τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ γιά τό συνεχιζόμενο δρᾶμα τῆς Ἑλληνικοτάτης μεγαλονήσου Κύπρου, μίλησε κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

          Μέ τήν ἀνοχή δυστυχῶς τῶν μεγάλων δυνάμεων, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, συνεχίζεται ἓνα δράμα γιά τήν Κύπρο, τό ὁποῖο ἂρχισε 47 χρόνια πρίν, μέ τήν βάρβαρη τουρκική εἰσβολή στό νησί. Χιλιάδες ἀγωνιστές πότισαν μέ τό αἷμα τους, τά ἃγια χώματα τῆς Κύπρου, Ἑλληνοκύπριοι καί Ἑλλαδίτες, χιλιάδες οἱ ἀγνοούμενοι καί ἀσυγκρίτως περισσότεροι οἱ ἐκτοπισμένοι ἀπό τίς αἰώνιες, Ἑλληνικές, Ὀρθόδοξες, πατρογονικές Εστίες τους.

          Οἱ ὃποιες προσπάθειες γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ καί τήν ἀποκατάσταση τοῦ δικαίου στήν Κύπρο, προσκρούουν δυστυχῶς στήν προκλητική καί ἀδιάλλακτη τουρκική συμπεριφορά καί στάση.

          Εἶναι χρέος ὃλων μας, νά διατηροῦμε νωπές τίς μνῆμες καί νά μή ἐγκαταλείπωμε τούς ἀγῶνες γιά τήν δικαίωση τῆς Ἑλληνικοτάτης Κύπρου μας.

          Οἱ Πατρινοί ἐνθυμοῦνται τά συγκλονιστικά συλλαλητήρια στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τό 1955, μέ σκοπό τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου καί τήν ἓνωσή της μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Οὐδείς νέος, τότε, ἒμεινε ἀμέτοχος σ’ αὐτό τό παλλαϊκό προσκλητήριο.

          Οἱ πληγές εἶναι ἀνοιχτές καί προκαλοῦν γιά λύση, κάθε σοβαρά, ἐλεύθερα καί δίκαια σκεπτόμενο ἂνθρωπο σέ ὃλο τόν κόσμο.

          Ἡ εἰσβολή τοῦ «Ἀττίλα» πρίν 47 χρόνια, οἱ διώξεις, οἱ βανδαλισμοί, οἱ καταστροφές μνημείων, τό αἷμα τόσων μαρτύρων καί ἡρώων, ὁ ἐκτοπισμός τῶν ἀδελφῶν μας ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες, ἡ συνεχιζόμενη ἀδικία, εἶναι κάρφος στό σύγχρονο «πολιτισμένο» κόσμο.

          Εἶναι χρέος ὃλων μας καί νά ἐνθυμούμεθα, ἀλλά καί νά μιλᾶμε στά παιδιά μας, γιά τίς φοβερές ἀδικίες καί πληγές πού βασανίζουν τήν Κύπρο καί ἐκθέτουν τούς μεγάλους τῆς γῆς καί ὃλον τόν κόσμο.

          Ἡ φωνή μας ἑνώνεται μέ τήν φωνή ὃλων τῶν Κυπρίων γιά τά δίκαια τῆς μεγαλοννήσου.

          Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωϊκῶς πεσόντων, τῶν μαρτυρικῶς καί τῶν ἐν ἀγνώστῳ τόπῳ ὑπό τῶν βαρβάρων κατακτητῶν τελειωθέντων καί γενικῶς ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς τουρκικῆς βαρβάρου εἰσβολῆς στήν Κύπρο, τό 1974.

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν σέ συγκινητικές ἐκδηλώσεις μνήμης ἒχει τιμήσει ὃλους τούς ἐξ Ἀχαΐας ἣρωας, πού ἀγωνίστηκαν καί ἒπεσαν κατά τήν εἰσβολή τοῦ «Ἀττίλα» στήν Κύπρο τό 1974, ἀλλά καί  τούς ἐπιζώντας ἀγωνιστάς.

          Στήν πόλη μας δραστηροποιοῦνται Κυπριακοί Σύλλογοι, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται σέ συνεργασία μέ τήν τοπική Ἐκκλησία γιά θέματα διατηρήσεως τῆς μνήμης, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ καί συμβάλλουν μέ τήν παρουσία τους, μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη ζωή καί τήν ἐνεργό δράση τους, στήν πρόοδο τοῦ τόπου μας. 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin