Νέος ψηφιακός δίσκος από το Ίδρυμα Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Το «Μελωδικό Καράβι» και το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κυκλοφόρησαν τον ψηφιακό δίσκο «Οκτωηχία, Αργά Απολυτίκια». Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.Διευθύνει ο Πρωτοψάλτης και Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης Κωνσταντίνος Αγγελίδης.

Ο ψηφιακός δίσκος περιλαμβάνει αργά απολυτίκια, που έχουν μελοποιηθεί από τον ιερομόναχο Θεοφάνη Βατοπαιδινό.

«Με ἰδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα την ἔκδοσητοῦ νέου ψηφιακοῦ δίσκου, τοῦἹδρύματοςΒυζαντινῆς και ΠαραδοσιακῆςΜουσικῆςτῆς καθ’ ἡμᾶςἹερᾶςἈρχιεπισκοπῆςἈθηνῶν, με τίτλο «Ὀκτωηχία» και χαιρετίζω την προσπάθεια αὐτή.

Ἐπιθυμῶ να ἐκφράσω θερμότατα συγχαρητήρια στους Μουσικολογιωτάτους Ἱεροψάλτες τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς και Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, τον Μουσικολογιώτατο Χοράρχη κ. Κωνσταντῖνον Ἀγγελίδη και τον Γενικό Διευθυντή του Ἱδρύματος Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Εἰρηναῖο Νᾶκο, οἱ ὁποῖοι με το τάλαντο πού διαθέτουν και τον ζῆλο τους, δημιουργοῦν μία τόσο σημαντική παραγωγή. Με ὀκτώ διαφορετικούς μουσικούς ψηφιακούς δίσκους ΒυζαντινῆςΜουσικῆς.»

Από τον πρόλογο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

«Ανάμεσα στίς μεγαλύτερες δημιουργίες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος συγκαταλέγεται ἀναμφιβόλως καί ἡ ψαλτική βυζαντινή μουσική, μιά τέχνη πού ὑπερβαίνει τόν φθαρτό ἐπίγειο χρόνο καί ἑνώνει τούς ἀνθρώπους μέ τίς ἐπουράνιες χορεῖες τῶν ἀγγέλων. Γι’ αὐτό τό λόγο δέν θά ἔπρεπε νά ἠχεῖ μόνο στόν εὐλογημένο χῶρο τῶν ἱερῶν ναῶν, ἀλλά νά μᾶς συνοδεύει παντοῦ, ἁγιάζοντας τήν κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Καί ἀπό τήν τόσο πλούσια καί ποικίλη παραγωγή της τίποτα δέν προσαρμόζεται καλύτερα σέ αὐτή τή λειτουργία παρά τά ἀπολυτίκια, τά ὁποῖα μᾶς εἰσάγουν ἐπιγραμματικά καί παραστατικά στήν οὐσία τῆς κάθε ἑορτῆς.

Ἡ ψαλτική μουσική δένμᾶς συνδέει μόνο μέ τά θεῖα, ἀλλά καί μέ ὅλους τούς ὀρθόδοξους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, γεγονός πού τονίζεται ἰδιαίτερα ἀπό τή μαθητεία στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱδρύματος σπουδαστῶν ἀπό Ἑλλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Ἰταλία, Οὐκρανία, Πολωνία, Ρωσία, Ἰσραήλ καί Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Ἡ ἕνωση τόσων νεανικῶν δυνάμεων ὀφείλεται στίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ πεφωτισμένου μουσικοῦ καί δασκάλου Κωνσταντίνου Ἀγγελίδη, τόν ὁποῖο συγχαίρουμε ἐγκαρδίως. Μέ τή δραστηριότητά του τιμᾶ δεόντως τό Ἵδρυμα Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀληθινό φάρο διάσωσης, ἐμπλουτισμοῦ καί διάδοσης τοῦ σχεδόν δισχιλιετοῦςθησαυροῦτῆςὀρθόδοξηςψαλτικῆςμουσικῆς.»

ΑἰκατερίνηΜπελεφάντη-Σοφιανοῦ

Ἀρχόντισσα Πρέσβειρα τοῦΠαλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείαςκαί Πάσης Ἀφρικῆς

«Το Ἵδρυμά μας, μέσω τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, συνεχίζει να θέτει στέρεες βάσεις στη παράδοση, την κληρονομιά και την συνέχιση τῆς ὑψηλῆς και μακραίωνης Παρακαταθήκης τῶν Βυζαντινῶν μελῶν πού παραλάβαμε και μεταλαμπαδεύουμε με κάθε τρόπο στις νέες γενεές.»

Από το εισαγωγικό σημείωμα του Διευθυντή του Ιδρύματος Μουσικής της Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Ειρηναίου Νάκου.

Μια μοναδική πρόταση για τους ιεροψάλτες και τους μαθητές βυζαντινής μουσικής!

Κεντρικη διάθεση: Εκδόσεις Εν Πλω

Παραγγελίες στο 210 32 26 343 και online στο enploeditions.gr

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin