Η εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Η εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν Τετάρτην, 26ην Μαΐου/ 8ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, τῆς συμπληρώσεως δηλονότι τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία καί λογίζεται ὡς ἡ ἡμέρα τοῦ Πάσχα.

Κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν ἐψάλη ἀκριβῶς ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα μετά τοῦ Κανόνος «Ἀναστάσεως ἡμέρα» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἐτελέσθη δέ μετ’ αὐτόν ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὡς καί εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος ὡς λειτουργοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί προσευχομένου ἐν κατανύξει εὐσεβοῦς λαοῦ προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, κατῆλθεν ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί προσεκύνησεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ὑπέβαλε τά σέβη αὐτῆς εἰς τόν Μακαριώτατον.

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment