Η εορτή του Προφήτου Ηλιού στην Μααλούλε (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
2 Αυγούστου 2016 Κοινοποιήστε

Η εορτή του Προφήτου Ηλιού στην Μααλούλε (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Κυριακήν, 18ην / 31ην Ἰουλίου 2016, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εἰς τήν περιοχήν Μααλοῦλε πλησίον τῆς Ναζαρέτ . Ἡ ὡς ἄνω Ἐκκλησία ἦτο τό λατρευτικόν κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, ἐγκαταληφθεῖσα κατά τήν διάρκειαν τῶν γεγονότων τοῦ 1948 καί τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Τήν Ἐκκλησίαν ταύτην ἐγκαταλελημένην οῡσαν ἐπί πεντηκονταετίαν καί τάς φθοράς τοῦ χρόνου δεχθεῖσαν, ἐζήτησε κατά τά τελευταῖα ἔτη παρά τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ, στρατοπεδεύοντος πέριξ ἄχρι τοῦ νῦν καί ἔλαβε καί συνετήρησε καί ἀνεκαίνισε καί ἔφερε τό Πατριαρχεῖον ἐνεργείαις καί δαπάναις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου Ἱλαρίωνος εἰς κατάστασιν, ὥστε να χρησιμοποιῆται καί πάλιν ὡς κέντρον λατρείας.

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἐκκλησίαν καί κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν ὡς τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱλαρίωνος, προεξάρχοντος ὡς ἱερέως, Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Εὐλογίου καί τοῦ διακόνου Μάρκου, ψαλλόντων μελῶν τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς Ναζαρέτ.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν παρετέθη κέρασμα εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον τοῦ Ναοῦ ὑποκάτω τῶν πεύκων καί κατά τήν μεσημβρίαν παρετέθη γεῦμα εἰς τήν Μητρόπολιν τῆς Ναζαρέτ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment