Έναρξη του νέου σχολικού έτους στη σχολή της Αγίας Σιών (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς Αὐγούστου /12ης Σεπτεμβρίου 2016, ἤρξατο τό νέον σχολικόν ἔτος 2016-2017 εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών εὑρισκομένην Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ πρῴην Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τοῦ πνευματικοῦ τῆς Σχολῆς ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ π. Κωνσταντίνου, τοῦ Σχολάρχου κ. Νικολάου Σουλιώτου, τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, ὁ Μακαριώτατος ἐνουθέτησε τούς μαθητάς νά ἐπιμελῶνται τῶν μαθημάτων αὐτῶν μέ λίαν καλάς καί ἀρίστας ἐπιδόσεις κατά τό νέον σχολικόν ἔτος καί νά καλλιεργοῦν ἦθος τίμιον Χριστιανικόν καί νά προετοιμάζωνται καταλλήλως νά δοκιμάζουν τήν κλίσιν αὐτῶν νά ἐνταχθοῦν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί νά ὑπηρετήσουν τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Πρός τούς μαθητάς ὡμίλησε καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Χρήστος Σοφιανόπουλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

Mέ τήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους, εὔχομαι στούς γονεῖς, στούς διευθύνοντες τή Σχολή, στούς καθηγητές καί , βεβαίως, στούς μαθητές μία παραγωγική χρονιά μέ πρόοδο καί προκοπή.

 Στήν ἱστορική Πατριαρχική Σχολή τῆς Σιών πραγματοποιεῖται ἕνα πολύ σημαντικό ἐθνικό ἔργο, ἀφ οὗ τά παιδιά λαμβάνουν τήν ἑλληνική παιδεία μέσα ἀπό μία ἰδιαίτερα πολύτιμη ἐκπαιδευτική διαδικασία πού προάγει τήν ἑνότητα γνώσης καί πίστης. 

 Ἡ ἑλληνική καί ἐκκλησιαστική παιδεία πού ἀποκτᾶται ἐδώ, εἶναι στενά  συνδεδεμένη μέ τό μέλλον τοῦ Πατριαρχείου μας, γιά τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀνώτατο ἀγαθό, ἀλλά εἶναι, παράλληλα καί πολύτιμο ἐφόδιο γιά τόν κάθε μαθητή, προκειμένου νά μπορέσει νά  ἀντιμετωπίσει, μέ τόν καλλίτερο δυνατό τρόπο, τίς πολλές καί μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις.

 Μέ τήν ἀπόκτηση τῶν σύγχρονων γνώσεων τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν τῆς χριστιανικῆς παιδείας καί τήν  καλλιέργεια τοῦ χαρακτήρα πού ἐπιτελεῖται στή Σχολή, εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς  θά μᾶς κάνετε περήφανους, ὡς φορεῖς τῶν ἀγαθῶν μιᾶς μεγάλης ἱστορικῆς παράδοσης. Τῆς δικῆς μας παράδοσης.  

 Τό Γενικό Προξενεῖο καί ἐγώ προσωπικά θά εἴμαστε πάντοτε στό πλευρό σας, κάνοντας καθετί δυνατό, προκειμένου ἡ Σχολή νά συνεχίσει νά ἐπιτυγχάνει τόν ὑψηλό σκοπό της.  

 Καλή πρόοδο καί  καλή σχολική χρονιά σέ ὅλους”.    

Τήν τελετήν ἠκολούθησε κέρασμα εἰς τό Γραφεῖον τῆς Σχολῆς ὑπό τοῦ Σχολάρχου κ. Νικολάου Σουλιώτη.

23 03 22 25 26 33 62 68

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin