Η Καλαμπάκα τίμησε τον πολιούχο της Άγιο Βησσαρίωνα (ΦΩΤΟ)
15 Σεπτεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Η Καλαμπάκα τίμησε τον πολιούχο της Άγιο Βησσαρίωνα (ΦΩΤΟ)

Με την περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Τίμιας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος και την έλευση στην κεντρική πλατεία της Καλαμπάκας όπου ευλογήθηκε ή Αρτοκλασία και εκφωνήθηκε ό πανηγυρικός της ημέρας, συνεχίστηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Βησσαρίωνος, πολιούχου της Καλαμπάκας.

Τό απόγευμα καί περί ώραν 7.00′, εις τόν Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν εψάλη  ό πανηγυ­ρικός Εσπερινός τοϋ Αγίου κατά τον όποιον θά χοροστατήσει ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος.

Μετά τόν Εσπερινόν καί περί ώραν 8.45’μ.μ. έγινε  ή λιτάνευσις τής ίερας Εικόνος καί τής Τιμίας Κάρας τοϋ Αγίου, διά τών όδών Βλαχάβα καί Τρικάλων. Εις τήν κεντρικήν πλατείαν Ρήγα Φερραίου ευλογήθη  ή Αρτοκλασία καί θά εκφωνήθη  ό πανηγυρικός τής ημέρας υπό τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Γεωργίου. Κατόπιν διά τής όδοϋ Κονδύ­λη καί Βλαχάβας έγινε  ή επιστροφή ε’ις τόν Ιερόν Ναόν διά τήν Άπόλυσιν.

Εις τήν λιτανείαν συμμετείχαν  οί: Σεβ. Μητροπολίται Γρεβενών κ. Δαυβίδ, Καρπενησίου κ. Γεώργιος καί ό οικείος Μητροπολίτης Σταγών & Μετεώρων κ. Σεραφείμ.  Συμμετείχε  ό Κλήρος, αί Αρχαί τοϋ Νομοϋ καί τής Πόλεως, αγημα τής Σ.Μ.Υ. καί ή Φιλαρμονική τοϋ Δήμου Καλαμπάκας, άνδρες τής Χωροφυλακής, Άντιπροσιοπία  Σχολείων τής 1/βάθμιας και τής 2/βάθμιας Εκπαιδεύσεως, Προσκόπων καί Ελληνίδων Όδηγών. Εκπρόσωποι Υπηρεσιών, Συλ­λόγων, Σωματείων καί άλλων Φορέων, τέλος δέ ό ευσεβής Λαός τής Πόλεως καί τής περιφερείας.

Ανήμερα τής εορτής τό πρωί καί από 7.30′- 9.00’π.μ. εψάλη  ό πανηγυρικός Όρθρος, κατά τόν όποιον χοροστάτησε  ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαυβίδ. Από ώρα 9.00’μέχρι 10.30’π.μ. θα τελέστηκε   πανηγυρικόν Άρχιερατικόν Συλλείτουργον καί ομίλησε  έπικαίρως ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαυβίδ.

Stagonnews.gr

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment