Η Lena Carrer επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 7ης /20ῆς Σεπτεμβρίου 2016, ἡ κ. Lena Carrer ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Ἡ κ. Lena Carrer εἶναι ἡ θυγάτηρ τοῦ μακαριστοῦ Lukas Carrer, Δημάρχου τῆς νήσου Ζακύνθου κατά τόν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον. Ὁ Δήμαρχος Lukas Carrer ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ζακύνθου Χρυσοστόμου ἐφυγάδευσεν εἰς τήν ὕπαιθρον τά 275 μέλη τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος τῆς Ζακύνθου καί ἔδωσεν εἰς τούς Ναζιστάς ὡς κατάλογον τά δύο ὀνόματα, τοῦ ἑαυτοῦ του καί τοῦ Μητροπολίτου μόνον, οὕτως ὥστε ὅλοι οἱ φυγαδευθέντες Ἑβραῖοι ἐσώθησαν.

Τό ἔτος 1978 τό Ἵδρυμα εἰς Μνήμην τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων ‘Yad Vashem” ἐτίμησε διά τῆς διακρίσεως “Righteous Among the Nations” / «Δίκαιοι μεταξύ τῶν Ἐθνῶν» τόν μακαριστόν Δήμαρχον Lukas Carrer καί τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Ζακύνθου Χρυσόστομον.

Τήν κ. Lena Carrer, συνοδευομένην ὑπό τῆς κ. Ruth Zakh, ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησιν Αὐτοῦ πρός τόν Δήμαρχον καί τόν Μητροπολίτην Ζακύνθου, ἐκείνη δέ ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς πρός αὐτούς καί τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν καί Ἐκκλησίαν διά τήν διάσωσιν τῆς Κοινότητος τῶν Ἑβραίων τῆς Ζακύνθου χάρις εἰς τόν ἡρωϊσμόν τῶν δύο ἐξόχων ἀνδρῶν τούτων.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τήν κ. Carrer σταυρόν καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τοῦ Παναγίου Τάφου καί μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν Χριστιανοσύνης εἰς δέ τήν συνοδόν αὐτῆς, ἐκπρόσωπον τοῦ Ὑπουργείου  Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ ὡσαύτως ἀναμνηστικόν μετάλλιον.

01 13 03 14

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα