Αρχείο

Δήμητρα Συμεωνίδου Η φιλόξενη εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής άνοιξαν την αγκαλιά τους και υποδέχτηκαν τους δύο ιερείς τον Παναγιώτη Πεχλιβάνη και τον Ειρηναίο Σηναμίδη Από τον Σεπτέμβριο φοιτούν στην τρίτη λυκείου, παρακολουθώντας ανελλιπώς

Μέ θρησκευτικήν κατάνυξιν καί ἐκκλησιαστικήν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου τοῦ ἐν Κάταρ ἀσκήσαντος, ὡς πανήγυρις τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ντόχα. Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 30ῆς Σεπτεμβρίου /13ης Ὀκτωβρίου 2016,  ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός