Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Έλληνα Πρέσβη (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Τρίτην, 7ην / 20ήν Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησε τόν κ. Ἀλέξανδρον – Ἀνδρέαν Γεννηματᾶν, φέροντα τόν βαθμόν τοῦ Προξένου εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν εἰς Τέλ – Ἀβίβ, μέ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἀναγνώρισιν καί ἐκτίμησιν τῆς ὑπέρ τοῦ Ἔθνους ἡμῶν καί ὑπέρ τῶν δικαίων καί συμφερόντων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς ζωτικά θέματα αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Ἀλέξανδρος Ἀνδρέας Γεννηματᾶς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμητικήν διάκρισιν ὡς καί διά τάς πολυτίμους αὐτοῦ ὑποδείξεις καί ὁδηγίας εἰς τάς σχέσεις Ἑλλάδος καί Πατριαρχείου κατά τήν διάρκειαν τῆς διπλωματικῆς Προξενικῆς αὐτοῦ θητείας καί ὑπεσχέθη ὅτι ἀπό τῆς νέας ὑπηρεσίας αὐτοῦ θά παραμένῃ διαγγελεύς τοῦ ποιμαντικοῦ, εἰρηνευτικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου.

03 04 01 10

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin