Επίδοση απολυτηρίων από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
13 Μαΐου 2017 Κοινοποιήστε

Επίδοση απολυτηρίων από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Ἀπριλίου / 11ης Μαΐου 2017, διωργανώθη τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων – ἀπολυτηρίων τῶν ἀποφοίτων τῆς Γ’ Λυκείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων / Μπεϊτ Σαχούρ.

Τήν τελετήν αὐτήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου , τοῦ Δραγουμανεύοντος καί Προέδρου τῶν Ἀραβοφώνων Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Χωρίου τῶν Ποιμένων, Ἱερέων τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Δημαρχίας τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἀστυνομίας τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Παλαιστίνην, τῶν γονέων τῶν ἀποφοίτων καί τῶν ἱερέων τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων.

Ἡ τελετή αὐτή περιέλαβε: τιμητικήν εἴσοδον τῶν εἴκοσι τριῶν ἀποφοίτων τῆς Γ’ Λυκείου, ἑνός λεπτοῦ σιγήν διά τούς Παλαιστινίους ἥρωας, ἀπαγγελίαν τοῦ Παλαιστινιακοῦ καί Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, ἀνάγνωσιν στίχων τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλίας τοῦ Κυρίου «ὑμεῖς ἐστε τό ἅλας τῆς γῆς», ὁμιλίαν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου κ. Τζώρτζ Σάαδε, πατριωτικά καί Παλαιστινιακά ᾂσματα καί Παλαιστινιακούς χορούς διά τῆς μουσικῆς, ἡ ὁποία, ὡς εἰπώθη, εἶναι ἡ γλῶσσα συνεννοήσεως, συνεργασίας καί ἐπικοινωνίας τῶν λαῶν.

Ἡ τελετή συμπεριέλαβεν ὡσαύτως τάς προσφωνήσεις τῶν ἐκπροσώπων ἐξ ὀνόματος τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς Ἀραβιστί, Ἀγγλιστί καί Ἑλληνιστί. Εἰς αὐτάς ἐτονίσθη ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι ἀποχωροῦν τῆς Σχολῆς μετά 12 ἔτη φοιτήσεως, ἐφωδιασμένοι δι’ ὅλων τῶν ἐφοδίων διά σπουδάς καί ἐργασίαν εἰς τήν παλαίστραν τῆς ζωῆς, καί ἐξεφράσθη ἡ εὐγνωμοσύνη αὐτῶν πρός τό Πατριαρχεῖον καί τήν Σχολήν διά τήν ἐγκύκλιον Παιδείαν αὐτῶν καί τήν Ρωμαιορθόδοξον Παιδείαν εἰς τήν Ρωμαιορθόδοξον Ἐκκλησίαν, εἰς τήν πόλιν τῶν Ποιμένων, εἰς τήν ὁποίαν τό πρῶτον ἀπεκαλύφθη εἰς τούς προγόνους αὐτῶν Ποιμένας τό μυστήριον τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ τελετή ἐπεσφραγίσθη διά τοῦ λόγου τοῦ Μακαριωτάτου, ἀναγιγνωσκομένου  διά στόματος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς καί ἐκπροσώπου τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἀπονομῆς τοῦ τίτλου ἑνί ἑκάστω τῶν ἀποφοίτων μετά τῆς Πατρικῆς εὐχῆς δι’ ἐπιτυχεῖς σπουδάς καί ἐπιτυχῆ προσανατολισμόν καί ἐπαγγελματικήν καλήν σταδιοδρομίαν.

Ἡ τελετή κατέληξε μέ τήν ἐπίδοσιν τιμητικῆς διακρίσεως εἰς τόν Ἕλληνα Γενικόν Πρόξενον, τόν ἐκπρόσωπον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τόν ἡγούμενον τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰγνάτιον, τόν π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Δημαρχίας καί μέ τήν ἐπίδοσιν ἀνθοδέσμης εἰς τόν Μακαριώτατον καί κατέληξε μέ τήν ἀπαγγελίαν τοῦ Ὕμνου τῆς Σχολῆς καί τοῦ Παλαιστινιακοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment