Ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
25 Ιουλίου 2017 Κοινοποιήστε

Ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 11ης /24ης Ἰουλίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Σερβίας κ. Aleksandar Vulin, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ ἀναπληρωτοῦ Προϊσταμένου τῆς Πρεσβείας τῆς Σερβίας εἰς Ἰσραήλ κ. Dejan Blagojevic, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Σέρβον Ὑπουργόν Ἀμύνης καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ π. Νικήτα.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Aleksandar Vulin ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν καί πάλιν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, τῆς ὁποίας   εἶναι τό Κόσσοβον καί τήν ὁποίαν αἱ μεγάλαι δυνάμεις διετεμάχισαν, «πύλαι ᾍδου ὅμως οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», κατά τήν ἀψευδῆ πρόρρησιν τοῦ Κυρίου.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, προωθοῦν τήν συνδιαλλαγήν καί τήν συμφιλίωσιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, συμπαρίσταται εἰς τήν ἀνοδικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἔθνους τῆς Σερβίας.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαφυλάσσει τά Ἰουδαϊκά καί Χριστιανικά προσκυνήματα ὡς τόπους λατρείας τοῦ Θεοῦ καί πνευματικῆς ἀναψύξεως καί ἀναγεννήσεως τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Σερβίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Σέρβου, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερε τῷ κ. Ὑπουργῷ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν Χριστιανοσύνης καί εἰς τα μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment