Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 31ης Ἰανουαρίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Κομοτηνῆς, εὐρέθη στάς ἐγκατα-στάσεις τῆς Ὑπηρεσίας, ὅπου ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ μετά τό πέρας τῆς ὁποίας εὐλόγησε τήν ἉγιοΒασιλόπιττα.

Μέ τήν εὐκαιρίαν αὐτήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τόν τε Διοικητήν, τούς Ἀξιωματικούς, τούς Πυροσβέστας καί πάντας τούς ἐργαζομένους στήν Πυροσβεστικήν Ὑπηρεσίαν διά τήν θυσιαστικήν προσφοράν, τήν αὐτοθυσίαν καί τόν ζῆλον μέ τόν ὁποῖον διακονοῦν τόν συνάνθρωπον εἰς οἱανδήποτε περίστασιν καί ἀνάγκην, ἐπικαλέστηκε δέ τίς πρεσβεῖες τῶν προστατῶν τοῦ Σώματος Ἁγίων τριῶν Παίδων ὅπως τούς σκέπουν, ἐνισχύουν καί περιφρουροῦν ἀπό πάσης βλάβης.

Ι. Μ. Μαρωνείας

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin