Ο Μητροπολίτης Πατρών στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Συνεχίστηκε καί σήμερα τό προσκύνημα τῶνΠατρινῶνστούςἉγίους Τόπους. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μαζί μέ τούς προσκυνητές συναντήθηκαν μέτόνΜακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμωνκ.κ. Θεόφιλο, ἀπότόνὁποῖοἄκουσαν λόγους πνευματικούς, περί τῆςἘκκλησίαςτῶνἹεροσολύμων, τοῦ Παναγίου Τάφου, τῶνἉγίωνΠαθῶνκαίτῆςἈναστάσεωςτοῦ Κυρίου, ἀλλάκαί περί τῶνἀγώνωντῶνἉγιοταφιτῶν πατέρων στούςἉγίους Τόπους, ὅπουφυλλάσουνμέαὐταπάρνησητήνἱερά παρακαταθήκη τῆςἉγίαςὈρθοδόξουἡμῶνΠίστεως,ἀλλάκαίτῶν δικαίων τοῦἙλληνικοῦἜθνους.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσφωνώντας τόνΜακαριώτατο Πατριάρχη,ἐξέφρασετήνβαθειά συγκίνηση, τήν χαρά καίτήνἀγαλλίασηγιάτό προσκύνημα στούςἉγίους Τόπους καίτήν συνάντηση μέτόνΜακαριώτατογιάπολλαστή φορά κατά τήνδωρέακαίτήνοἰκονομίατοῦ Κυρίου. ἘπίσηςἐξέφρασεεὐγνώμονεςεὐχαριστίεςπρόςτόνΜακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖοςἔδωσετήνἄδειακαίτήνεὐλογίανάμεταφερθῆστήν Πάτρατότμῆματοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τόὁποῖοφυλλάσεταιστόν Ναό τῆςἈναστάσεωςκαίτόὁποῖοπροσεκύνησαν χιλιάδες ὀρθοδόξωνχριστιανῶνὄχι μόνο ἀπότήνΠατρά,ἀλλά καί ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Ἐπίσηςεὐχαρίστησεκαίγιάτήνεὐλογίαπροκειμένουνάμεταδοθῆζωντανά ἀπότόν Τηλεοπτικό Σταθμός«ΛΥΧΝΟΣ» της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ τελετή τῆςἀφῆςτοῦ Παναγίου Φωτός.

Τέλος ὁΜακαριώτατος προσέφερε σέ ὅλουςεὐλογίεςεἰςἀνάμνησιντοῦ προσκυνήματός τους στήνἉγίαΓή.
Μετά τήν συνάντηση με τον Μακαριώτατοἔγινε προσκύνημα στόν Πανάγιο Τάφο καίστάἄλλα προσκυνήματα ἐντόςτοῦπανιέρουΝαοῦτῆςἈναστάσεωςκαίτῆςπαλαιᾶς πόλεως τῶνἹεροσολύμων.

I. M. Πατρών

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin