Αρχιερατικός Εσπερινός Γενεσίου του Προδρόμου στην ομώνυμη Κωμόπολη της Ι. Μ. Ιερισσού

Στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς ἀρχοντικῆς Κωμοπόλεως Ἁγίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως τιμήθηκε σεμνομεγαλόπρεπα ὁ Τίμιος ἔνδοξος Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ἰωάννης, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία μας στίς 24 καί 25 τοῦ μηνός Ἰουνίου τιμᾶ τά εὐλογημένα γενέθλια. Στόν ἀνακαινιζόμενο αὐτό Ἱερό Ναό προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί πλαισιούμενος ἀπό πλειάδα Κληρικῶν, τόσο ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, ὅσο καί ἀπό τίς ὅμορες Μητροπόλεις καί τό Ἅγιον Ὄρος. Εὐπρεπισμένος ὁ Ναός τῆς Παναγίας καί στολισμένος μέ τά ἄνθη τῆς εὐσεβείας τοῦ Λαοῦ ἀνέμενε τόν Ἐπίσκοπό μας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐφημέριό του, τόν ἀκούραστο Γενικό Ἀρχιερατικό μας Ἐπίτροπο, Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα, ἕναν Κληρικό πού ἀποτελεῖ ἐξ ὁλοκλήρου ἀνάστημα τοῦ Ἐπισκόπου μας καί τιμᾶ μέ τό ἔργο του τήν Ἱερά μας Μητρόπολη.

          Πολύς ὁ Λαός τῆς Ἐνορίας καί τῶν περιχώρων πού κατέκλυσε τό Ἱερό της Παντανάσσης Παλλάδιο· στό κέντρο του ἦταν θησαυρισμένη καί καταστόλιστη ἡ παλαιά ἱερά εἰκόνα τοῦ Προδρόμου, πού πιθανῶς νά ἀποτελοῦσε εἰκόνα τοῦ παλαιοῦ τέμπλου τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ. Ἁγιασμένη ἡ Εἰκόνα καί θαυματουργή σκέπει ὄχι μονάχα τόν Ἅγιο Πρόδορομο, ἀλλά καί ὁλόκληρη τή Μητρόπολή μας, ἀποτελώντας καύχημα καί σέβασμα τοῦ Ἐπισκόπου μας. Ἐπικεφαλῆς τοῦ εὐλογημένου καί φιλάγιου Λαοῦ μας, ὁ εὐσεβής Βουλευτής κ. Ἀπόστολος Πάνας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Ἰωάννης Γιῶργος, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Δημάρχου Πολυγύρου κ. Ἀστερίου Ζωγράφου, Ἀντιδήμαρχοι κ.κ. Χρῆστος Βορδός καί Δημήτριος Ζαγκίλας, ὁ Πρόεδρος τῆς Περιστερᾶς κ. Δημήτριος Ντισλῆς, ὁ Τοπικός Σύμβουλος τῆς Γαλατίστης κ. Δημήτριος Γούσιος, καί ἐξαίρετη παρουσία ὁ Πρόεδρος τοῦ Ποιμαντικοῦ Τμήματος τοῦ Α.Π.Θ., ὁ Καθηγητής κ. Ἀπόστολος Κραλίδης, ὁ καί Ἐπιβλέπων Καθηγητής τοῦ π. Δωροθέου γιά τό Διδακτορικό του πού ἑτοιμάζει.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀφοῦ προέβαλε ὡς κυρία πρότασή του τήν ἀρχή τῆς Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀπ. Παύλου, «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ὑμῖν ἐν υἱῷ…», δηλαδή, “Πολλές φορές καί μέ πολλούς τρόπους κατά τόν πρό Χριστοῦ παλαιότερο χρόνο μίλησε ὁ Θεός στούς προγόνους μας διά μέσου τῶν προφητῶν, κατά τίς τελευταῖες δέ ἡμέρες καί καιρούς, πού ἔλαβε τέλος ἡ Παλαιά Διαθήκη, μᾶς μίλησε διά μέσου τοῦ Υἱοῦ Του…” (Ἑβρ α΄ 1), ἀνέπτυξε ὡς θέμα του τόν ρόλο τῶν Προφητῶν στήν πορεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί γενικότερα τῆς Ἐκκλησίας μας.

          Ὁ Τίμιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, εἶπε ὁ Δεσπότης, ὑπῆρξε ἡ κορωνίδα τῶν Προφητῶν καί θεολογικό-ἱστορικό μεταίχμιο τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Κατασφράγισε μέ τήν παρουσία Του τήν Παλαιά Οἰκονομία, τόν καιρό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἐπέδειξε μέ τή μαρτυρία Του τόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τήν ἔνσαρκη Καινή Διαθήκη καί Ἐκκλησία μέσα στήν ὁποία ὁ Θεός κατεργάστηκε τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλωστε, τό Τροπάριο τοῦ Τιμίου Προδρόμου τό διακηρύσσει: «Σοῦ ἀρκεῖ καί μόνο Πρόδρομε ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πού πρόσφερες στόν κόσμο»!

          Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὁ ὁμιλητής μέ λόγια ἁπλά ἑρμήνευσε τόν ὅρο Προφήτης τοῦ Θεοῦ. Οἱ Προφῆτες, εἶπε, εἶναι χαριτωμένα καί πεπληρωμένα μέ Ἅγιο Πνεῦμα πρόσωπα ἀνθρώπινα πού ὁ Θεός Πατήρ, δηλαδή ὁ Ἰαχβέ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί οἰκονομίας ἐπέλεξε, γιά νά διαμηνύσουν τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὀ Ἠσαΐας, ὁ Ἱερεμίας, ὁ Ἱεζεκιήλ, ὁ Δανιήλ, ὁ ‘Ωσηέ, ὁ Ἀββακούμ κ.λπ. ὑπῆρξαν τά στόματα τά πάγχρυσα, οἱ ὀφθαλμοί, οἱ πόδες καί οἱ χεῖρες τοῦ Θεοῦ πού μέσα ἀπό τόν λόγο Τους Ἐκεῖνος κατήγγειλε σέ ὅλους τά θελήματά Του. Παρετήρησε στό σημεῖο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος τό α΄ πρόσωπο μέ το ὁποῖο οἱ μεγάλοι Προφῆτες συνομιλοῦσαν μέ τόν Θεό καί Τόν παρακαλοῦσαν λέγοντες: «Λάλει Κύριε καί ὁ δοῦλος σου ἀκούει»! Ὑπῆρξαν μέ ἄλλα λόγια οἱ διαγγελεῖς τοῦ μηνύματος τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο, κατά τόν ἀείμνηστο καθηγητή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Παναγιώτη Μπρατσιώτη. Τό κήρυγμά Τους ἐπισφραγίζει τήν Παλαιά Διαθήκη καί μαζί μέ τά ἱστορικά Της Βιβλία ἀποτελεῖ τήν ὅλη προετοιμασία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιά νά δεχθῆ τόν σεσαρκωμένο Λόγο τοῦ Θεοῦ στά σπλάγχνα του, δηλαδή τήν ἔνσαρκη Καινή Διαθήκη πού εἶναι ὁ Χριστός μας. Στό σημεῖο αὐτό παρετήρησε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά κηρυχθῆ ἡ Καινή Διαθήκη, δηλαδή ὁ Χριστός μας στόν κόσμο, ἐάν δέν γνωρίζουμε τό κήρυγμα τῶν Προφητῶν, πού χαρακτηρίζεται ὡς Παλαιά Διαθήκη τῆς Οἰκονομίας. Νά γιατί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος παρατηρεῖ ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη προϋποθέτει τήν Παλαιά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη ἑρμηνεύει τήν Καινή. Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος λέγοντας ὅτι ὁ Προφήτης εἶναι τό στόμα τοῦ Θεοῦ καί ὁ φίλος Του, ὄχι ὁ Θεός. Ὁ Ἰωάννης μέ παρρησία ἐκήρυξε ὅτι δέν εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐπέδειξε ὥς Ἀμνό τοῦ Θεοῦ τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τοῦ ὁποίου καί Πρόδορομος καί Προφήτης καί μαρτυρία ὑπῆρξε. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος μέ πόνο πολύ παρεκάλεσε τόν Λαό τοῦ Θεοῦ νά κλείνη τά αὐτιά του σέ σημερινούς αὐτόκλητους προφῆτες, πού κεχωρισμένοι ἀπό τόν Χριστό μας κηρύττουν δῆθεν ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ μας, γενόμενοι- καθώς νομίζουν- ἐξαγγελεῖς τοῦ μηνύματός Του σήμερα στόν κόσμο, ἐνῶ κατ’ οὐσίαν αὐτοχρίονται προφῆτες γιά αὐτοπροβολή καί ἴδια συμφέροντα, εὐτελίζοντας κατ’ ἄνθρωπον τήν Ἐκκλησία καί τό μήνυμά της στόν σύγχρονο κόσμο.

          Μετά τό πέρας τοῦ Ἐσερινοῦ ἔλαβε χώρα Λιτάνευση τῆς περιπύστου εἰκόνος τοῦ Προδρόμου ἀνά τίς ὁδούς τοῦ Ἁγίου Προδρόμου ἐπ’ εὐλογίᾳ τοῦ Λαοῦ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε ακόμα