Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους από την Ι. Μ. Θεσσαλονίκης

Ὁλοκληρώθηκε, στὰ τέλη τῆς προηγούμενης ἑβδομάδος ἡ συλλογὴ ὑλικοῦ ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὡς ἀνταπόκριση στὸ κάλεσμα Ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πληγέντων ὑπὸ τῶν καταστροφικῶν σει­σμῶν ἀδελφῶν μας σὲ περιοχὲς τῆς Συρίας καὶ τῆς Τουρκίας.

Μὲ μέριμνα τῶν ὑπευθύνων τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμεί­ων, ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, συγκεντρώθη­καν, συσκευάστηκαν και τακτοποιήθηκαν περὶ τοὺς εἰκοσιπέντε τόνους ὑλικοῦ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, (κλινοσκεπάσματα, ἐμφιαλωμένα νερά, ὄσπρια, ζυμαρικά, γάλατα μακράς διαρκείας καὶ χυμοὶ, κονσέρβες, εἴδη πρώτης ἀνάγκης καὶ προσωπικῆς ὑγιεινῆς κ.ἄ.). Τὸ ὑλικὸ αὐτὸ, φορτώθη­κε σὲ 44 παλλέτες συνολικὰ καὶ ἀνεχώρησε πρὸς παράδοση στὴν Φιλαν­θρωπικὴ Δομὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ἡ Ἀποστολὴ», ὥστε δι΄ αὐτῆς νὰ μεταφερθεῖ στὶς πληγεῖσες περιοχές.

Ἐκφράζεται εὐγνωμοσύνη πρὸς ὅλους ὅσοι προσέφεραν ἐκ τοῦ πε­ρισσεύματος ἤ καὶ τοῦ ὑστερήματος αὐτῶν γιὰ τὴν παρηγορία τῆς δοκι­μασίας τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερες εὐχαριστίες σὲ ὅσους συνέβαλαν μὲ κάθε τρόπο στὴν διεκπεραίωση αὐτῆς τῆς διακονίας τῆς Ἀγάπης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε ακόμα