Προσευχή υπέρ ειρήνης του κόσμου επί του Γολγοθά στα Ιεροσόλυμα

Τό Πατριαρχεῖον  Ἱεροσολύμων, προσευχόμενον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ὑπέρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, προσεύχεται κατ’ ἐξοχήν διακαῶς σήμερον, 17ην μηνός Νοεμβρίου 2023, συμφώνως πρός τήν δήλωσιν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη τήν  13ην Ὀκτωβρίου 2023.

Ἡ προσευχή ἀνεπέμφθη σήμερον ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ  ὑπέρ παύσεως πάσης ἐχθροπραξίας εἰς Ἰσραήλ καί Γάζαν καί ὑπέρ ἐπικρατήσεως πνεύματος συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης καί ἀνακουφίσεως πάντων τῶν ἐκ τοῦ πολέμου πληγέντων καί ὑπέρ σεβασμοῦ πάσης ἀνθρωπίνης ψυχῆς ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε ακόμα