Η Μητρόπολη Χίου προσευχήθηκε για τον π. Πατρίκιο

Τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐξοδίου Ἀκολουθίας του, στὰ ἀνατολικά σύνορα τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, μὲ μεσίστιες τὶς σημαῖες τῶν Μητροπολιτικῶν Γραφείων καὶ τῆς Βιβλιοθήκης ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸν Ἱ.Μητρ. Ναὸ Ἁγ. Βικτώρων γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀρχιμ. Πατρικίου Καλεώδη, τοῦ ξεχωριστοῦ αὐτοῦ Κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐδώρισε ΟΛΗ τὴν βιβλιοθήκη του στὴν Βιβλιοθήκη ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

 Τῆς δεήσεως, στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Νέας Μονῆς – Ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου, ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἀπόστολος Λάρδας καὶ ἄλλοι Κληρικοί, προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος,   ὁ ὁποῖος στὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας ἀνεφέρθη στὴν διακονία τοῦ π. Πατρικίου στὴν Ἐκκλησία καὶ κατέληξε λέγοντας: 

<<Ὁ π. Πατρίκιος ὑπῆρξε ἐμβληματικὸς κατὰ τὴν οὐσίαν.

Πεποικιλμένος μὲ τὴν ἀρχοντικὴ αἴγλη τῆς Χάλκης καὶ μὲ τὸ καθαρὸ μεγαλεῖο τῶν ἀνακτόρων.

Bαθὺς Θεολόγος, φιλόπονος Kληρικός, φιλάνθρωπος Χριστιανὸς,

Παραδοσιακὸς στὴν Πίστη, ἐθνικὸς στὸ φρόνημα, καί συνάμα Οἰκουμενικός,

ἕνας  Ἱερατικὸς Μεγαλέξανδρος

Φιλόκαλος,  ἀλλὰ ξένος πρὸς τὴν ἀκαλαισθησία τοῦ νεοπλουτισμοῦ καὶ τὴν νοσηρὴ καπηλεία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος.

Ταπεινὸς ἑκόντως καὶ ὄχι ἐξ ἀνάγκης, ταπεινὸς τῷ πνεύματι καὶ ὄχι τῷ σχήματι.

Αὐθεντικὸ πλάσμα τοῦ Δημιουργοῦ του >>.

 Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἐψάλη καὶ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος.

  Ἡ Ἱ. Μητρ. Χίου καὶ ἡ Βιβλιοθήκη ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ προετοιμάζουν προσεχῶς εἰδικὲς ἐκδηλώσεις εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ φιλομαθοῦς Δωρητοῦ γέροντος.

Διαβάστε ακόμα