“Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου” του Σπυρίδωνος Κανέλλου
Κοινοποιήστε

“Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου” του Σπυρίδωνος Κανέλλου

Του Σπυρίδωνος Κανέλλου-Ιεροψάλτου

Ὅταν ᾖρθε ἡ στιγμὴ τοῦ τέλους τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς Θεοτόκου, ἄγγελος Κυρίου τῆς τὸ μετέφερε τρεῖς ἡμέρες πρίν. Ἡ χαρὰ τῆς Παναγίας ἦταν πολὺ μεγάλη διότι θὰ πήγαινε νὰ συναντήσει τὸν Υἱό της καὶ Θεό της. Ἀφοῦ λοιπὸν πῆγε καὶ προσευχήθηκε στὸ ὄρος τῶν Ελαιών, γύρισε στὸ σπίτι τοῦ Ἰωάννη καὶ ἔκανε γνωστὴ τὴν κοίμησή της. Μάλιστα ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι λίγο πρὶν τὴν κοίμησή της, οἱ Απόστολοι ποὺ δὲν ἦταν ὅλοι στὰ Ἱεροσόλυμα, μὲ θαυμαστὸ τρόπο μεταφέρθηκαν ὅλοι δίπλα της. Ὅταν ἐκοιμήθη ἡ Παναγία, μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους τὴν τοποθέτησαν στὸ μνῆμα τῆς Γεθσημανῆς. Ἀνοίγοντας δὲ τὸ μνῆμα μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, ἔκπληκτοι εἶδαν ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία, ἀναστήθηκε σωματικὰ καὶ ἀνελήφθη στοὺς οὐρανούς.

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας της Μάνας όλων μας δίκαια χαρακτηρίζεται ως ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ !!! Διότι όπως στην Ανάσταση του Χριστού , κατά τον ίδιο τρόπο και στην κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζουμε μια μετάσταση και μια ανάσταση.Για άλλη μια φορά νικήθηκε ο Θάνατος με την Κοιμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, έχοντας την   μετατροπή του Θανάτου της οδύνης και του πόνου σε Ζωή δηλαδή σε χαρά .Όλοι μας πρέπει από τα βάθη της καρδιάς μας να μετέχουμε σε αυτή τη Χαρά – Πανηγύρι ,μέσα από τα βάθη της ψυχής μας να βιώσουμε τόσο την Ανάσταση της Παναγίας μας αλλά και την δική μας πνευματική και ψυχική ανάσταση . Να βγούμε δηλαδή από το ‘’σκοτάδι’’ που τυχόν έχουμε φέρει την ψυχή μας και να τη φέρουμε στο ΦΩΣ , το Φως το Αληθινόν . Μερικά από τα όπλα για να το πετύχουμε αυτό είναι :

  • ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  
  • ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (αδιαλείπτως προσεύχεσθε )
  • ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
  • ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ   

Έτσι αγαπητοί αδελφοί ‘’καθαρά τη καρδία’’ και έχοντας Μεταλάβει των Αχράντων Μυστηρίων Μετά φόβου Θεού, Πίστεως και Αγάπης και έχοντας γευτεί των ψυχικό πλούτο των Παρακλήσεων του Δεκαπενταύγουστου έχουμε οπλίσει τον Εαυτό μας Στέρεα απέναντι στο σημερινό πνευματικό πόλεμο των Ημερών . Ευχόμεθα από καρδιάς όλοι να λάβουν το Χαρμόσυνο μήνυμα του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑ  με ελπίδα και φως κάνοντας συνεχείς Επικλήσεις στο όνομα της Παναγίας μας λέγοντας πάντα τη Σωτηρία Προσευχή : ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ .
 
Ἀπολυτίκιο.Ἦχος α’.

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον, οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον.Ἦχοςβ’. Αὐτόμελον.

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment