Ρωμαιοκαθολικοί και Λουθηριανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Τήν Τετάρτην, 6ην/19ην Ὀκτωβρίου 2016, Ρωμαιοκαθολικοί ἀξιωματοῦχοι  τοῦ Συμβουλίου Ἐπισκόπων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας, ὁ Καρδινάλιος Reinhard Marx, καί  τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας, ὁ Ἐπίσκοπος Heinrich Betford-Strohm, εὐρισκόμενοι  εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἀναζητοῦντες τάς ρίζας τῆς Χριστιανοσύνης, ἐπί  τῇ  πεντακοσιοστῇ  ἐπετείῳ  ἀπό  τῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ Λουθήρου, ἐπεσκέφθησαν  τό  Πατριαρχεῖον, ἐπιδιώκοντες, ὠς  εἶπον, τήν ἐν τῳ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ ἐνότητα.

Τήν  Ρωμαιοκαθολικήν καί  Λουθηρανικήν ὁμάδα  ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἠμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν λέγων εἰς αὐτούς περί τῆς σημασίας τῆς Ἰερουσαλήμ διά τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας και ἰδίᾳ διά τόν Χριστιανισμόν ὠς πόλεως τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί περί τῆς σημασίας τῆς Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας τῶν Ἰεροσολύμων,  μαρτυρούσης τήν χριστιανικήν ἀλήθειαν εἰς τούς τόπους τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῆς, ὡς καί περί τῆς σημασίας τοῦ ἔργου τῆς συνεχιζομένης ἀποκαταστάσεως  τοῦ Ἰεροῦ Κουβουκλίου.

Ἐπί τῇ επισκέψει ταύτη οἱ Επίσκοποι προσέφερον εἰς τόν Μακαριώτατον τετραμερῆ σταυρόν, σύμβολον  τῆς  ἐορταζομένης  αὐτῶν  ἐπετείου. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς  αὐτούς εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἰεροσολυμιτίσσης καί τοῦ Ἰεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Τάφου τοῦ  Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  18 19 20

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin