Τα Ονομαστήριά του θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Μαντινείας Αλέξανδρος
27 Αυγούστου 2019 Κοινοποιήστε

Τα Ονομαστήριά του θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Μαντινείας Αλέξανδρος

Γνωρίζομεν πρός τόν φιλόχριστον Λαόν τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅτι τήν 30ην Αὐγούστου 2019, ἑορτή τοῦἉγίου πατρός ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, πού ἐορτάζει τά Ὀνομαστήριά του καί ὁΠοιμενάρχης ἡμῶν κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς θά τελέση Ἑσπερινόν στόν Ἱερό Ναό ἉγίουἈλεξάνδρου Κάτω Ἀσέας, στις 6.00 μ.μ. καί τήν ἐπαύριον κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς θά τελέση τήν θείαν Λειτουργίαν στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πάπαρι Μαντινείας, τόπον τῆς  γεννήσεώς του.

                          

 κ τς ερς Μητροπόλεως.

Εκτύπωση