Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες υποψηφίων για την θέση κληρικού της ΕΛ.ΑΣ

«Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τη δημοσίευση των πινάκων υποψηφίων [κατά σειρά επιτυχίας, ανά κριτήριο και συνολικά] για την πλήρωση της μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων – Κληρικού  της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στο πλαίσιο του υπ’ αριθ. 6000/2/6242-λθ΄ από 05-02-2021 διαγωνισμού»

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 31-03-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης των ανωτέρω πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους υποψηφίους να ασκήσουν ένσταση (αίτημα διόρθωσης) κατά αυτών. Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ.  6000/2/6242-λθ΄ από 05-02-2021  προκήρυξης (Α.Δ.Α.: Ψ96Χ46ΜΤΛΒ-8Ο7). 

Η ένσταση (αίτηση διόρθωσης), ασκείται :

  • Είτε με κατάθεσή της στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου αρ. 4 – 101 77 – Αθήνα Ν. Αττικής), η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει αυθημερόν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Είτε με κατάθεσή της σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα (ή Αστυνομικό Σταθμό) της Ελληνικής επικράτειας, το οποίο οφείλει να υποβάλλει αυτή (την αίτηση διόρθωσης) αυθημερόν και ιεραρχικά μέσω της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου αρ. 4 – 101 77 – Αθήνα Ν. Αττικής).

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Δείτε τον πίνακα κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων εδώ

Δείτε τον πίνακα μη πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη εδώ

astynomia.gr

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin