Ο θησαυρός του έργου του Μητροπολίτη Φιλίππων Προκοπίου στην Βιβλιοθήκη της Ι. Συνόδου

Με πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ.Στεφάνου, και σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, προωθήθηκε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το κυκλοφορηθέν από τις εκδόσεις «ΠΑΡΟΥΣΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίτομο έργο : «Ειπὲ τη Εκκλησία … Προκόπιος συνέγραψενἐνΕγκυκλίοιςφήσας», για τον εμπλουτισμό της υπὸ την άμεση εποπτεία της Συνοδικής Επιτροπής επι της Αρχιγραμματείαςλειτουργούσης Βιβλιοθήκης «Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ».

Στους δύο τόμους του εν λόγω έργου εμπεριέχονται οι 381 ποιμαντορικές Εγκύκλιοι του μακαριστού και γεραρούΜητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού ΠΡΟ¬ΚΟΠΙΟΥ, οι οποίες αποτελούν απαυγάσματα κόπων πολλών και στολίδια πνευματικού πλούτου, του κεκοιμημένου λογιωτάτου και πολυπράγμονος ιεράρχου, ενώ μέσα από αυτές διαπιστώνεται η εναργὴς μέριμνά του για την επιμόρφωση του ποιμνίου, όπως και η συνεχής πρόσκληση του πιστού λαού στα έργα της αγάπης, της φιλανθρωπίας, της κατηχήσεως και της ιεραποστολής.

Είναι, άλλωστε, πανθομολογούμενο, ότι ο μακαριστός Προκόπιος, ως διδάσκαλος γνήσιος και κήρυξ διαπρύσιος της εις Χριστόν πίστεως, ποιμήν και διάκονος του ποιμνίου του, παιδαγωγούσε με τον λόγο και τα έργα του, εδίδασκε με την απλή και απέριττη ζωή του, χωρίς να απαιτή κάτι για τον εαυτό του. Ό,τι έκαμε απέρρεε από την φωνή του καθήκοντος και ήταν σύμφωνο με την πρόταξη της συνειδήσεώς του.Στο σχετικό απαντητικό γράμμα του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Στεφανο, ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου κ.κ. Ιερώνυμος σημειώνει, μεταξύ των άλλων, :«Μετά πολλής χαράς ελάβομεν το υφ΄ υμῶν προφρόνως δωρηθέν τη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου δίτομον έργον υπό τον τίτλον Ειπέ τη Εκκλησία … Προκόπιος συνέγραψεν εν Εγκυκλίοιςφήσας», τύποις εκδοθέν υπό της καθ΄ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως, το οποίον κοσμεί ήδη την Βιβλιοθήκην της Ιεράς Συνόδου. Ευχαριστούντες υμάς θερμώς δια την ευγενή ταύτην προσφοράν, εκφράζομεν υμίν τας ολοθύμους συγχαρητηρίους προσρήσεις της ημών Μετριότητος επί τη ως άνω πολυτελεί εκδόσει, η οποία εμπεριέχει τριακοσίαςογδοήκοντα και μίαν ποιμαντορικάς Εγκυκλίους του μακαριστοῦ προκατόχου υμών, Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου, δι΄ ων αναδεικνύεται το αμείωτον πατρικόν ενδιαφέρον και η διαρκής μέριμνα του κεκοιμημένου Ιεράρχου δια την πνευματικήν διαπαιδαγώγησιν του λογικού Αυτού ποιμνίου».Επιπλέον και με δεδομένο ότι ο Φιλίππων Προκόπιος διατηρούσε πάντοτε την αναφορά του στην γενέτειρά του αγιοτόκο και μυροβόλο νήσο της Χίου, όπως και στην τροφό του Εκκλησία της Κορίνθου, παρόμοια πρώθηση της εν λόγω Εκδόσεως έγινε και προς τουςΣεβ. Μητροπολίτες Χίου κ. Μάρκο και Κορίνθου κ. Διονύσιο, για τον εμπλουτισμό των εκείσελειτουργουσώνἘκκλησιαστικών Βιβλιοθηκών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» και «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» αντίστοιχα των δύο Ιερών Μητροπόλεων.Ώστε εν τέλει, η μνήμη του επι 57 χρόνια (1960-2017) διακονήσαντος την Εκκλησία, εκ των οποίων τα 43 χρόνια (1974-2017) ως Επίσκοπος της πρώτης σε Ελλάδα και Ευρώπη αποστολικής Μητροπόλεως των Φιλίππων, Ιεράρχου Προκοπίου (του Τσακουμάκα) νὰ παραμένει, μεταξύ των άλλων και μέσα από την μνημειώδη συγγραφική δεξιοτεχνία του, ζωντανή, αιώνια και άληκτη.

(Διάθεση του βιβλίου από το Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Φ.Ν.Θ. -αριθμ. τηλεφ. 2510.227110, email [email protected])


Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου

Διαβάστε ακόμα