Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τρίτην, 19ην Δεκεμβρίου 2023, καθ᾿ ἥν ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀνεκοίνωσεν ἐν συνεχείᾳ τῶν χθές συντελεσθεισῶν προαγωγῶν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ, τόν ἐξονομασμόν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, ὡς Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων. 

Ἐν τῷ τέλει τῆς συνεδρίας ταύτης, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, αἱ εἰθισμέναι ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Διαβάστε ακόμα