Πρεβέζης: “Ας γίνουμε καί εμείς μιμητές του Χριστού μας στην ταπείνωση”

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον, οὐρανὸν τὸ σπήλαιον, θρόνον Χερουβικὸν τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον· Ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς

Διαβάστε περισσότερα »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin