Τα συγχαρητήρια της Ιεράς Συνόδου για το Ιερό Επισκοπείο Ταλαντίου και Λοκρίδος

Συγχαρητήριο επιστολή στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 166ης Συνοδικής Περιόδου, πληροφορηθείσα την ίδρυση του Ιερού Επισκοπείου Ταλαντίου και Λοκρίδος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

“Προς

τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φθιώτιδος κ. Συμεών

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ

Συνοδική Αποφάσει ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 14ης μηνός Ιουνίου ε.έ., γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, διεξελθούσα το υπ’ αριθ. πρωτ. 487/23.5.2023 υμέτερον έγγραφον, δι’ ου ενημερώνετε, μεταξύ άλλων, περί του άρτι συσταθέντος Ιερού Επισκοπείου Ταλαντίου και Λοκρίδος, Κέντρου Επισκοπικής και Εκκλησιαστικής Διακονίας της καθ’ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως, απεφάσισεν όπως εκφράση τας  συγχαρητηρίους Αυτής ευχάς και προσρήσεις προς την υμετέραν Σεβασμιότητα δια την δημιουργίαν του ως άνω Επισκοπείου, επί τη ενισχύσει του επιτελουμένου πολυπλεύρου ποιμαντικού έργου της υμετέρας Σεβασμιότητος.

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω, διατελούμεν μετ’  αγάπης

ο Αθηνών Ιερώνυμος Β΄, Προέδρος”.

Η συστατική πράξη ίδρυσης του Ιερού Επισκοπείου Ταλαντίου και Λοκρίδος (μαζί και με τα υπόλοιπα, που μπορούν να ιδρυθούν) βρίσκεται ενταγμένη στον Κανονισμό Διαρθώσεως υπηρεσιών και θέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος (ΦΕΚ Β΄ 5483/2020 και ΦΕΚ Β΄ 4449/2023). Το (νέο) άρθρο 3, παρ. 4 του Κανονισμού (ΦΕΚ Β΄/4449/12-7-2023, σελ. 49130, Αριθμ. 2894/1467) έχει ώς εξής:

“Άρθρο 3 

4. Ως επιτελικό κέντρο άσκησης των διοικητικών και ποιμαντικών αρμοδιοτήτων του Μητροπολίτου ορίζεται το Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος (Αγράφων 22 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νέα Άμπλιανη Λαμία), διατηρουμένης της ιστορικής έδρας αυτού στο Ιερό Επισκοπείο (Αρχοντικό Σκληβανιώτη), εμβληματικό προεπαναστατικό κτίριο της πόλεως της Λαμίας, στο οποίο στεγάζεται ο επισκοπικός οίκος μετά του προσωπικού σκευοφυλακείου, της προσωπικής βιβλιοθήκης και της προσωπικής λειτουργικής ιματιοθήκης του Μητροπολίτου. Διά την καλύτερη διαποίμανση της Ιεράς Μητροπόλεως δύνανται, κατά την ποιμαντική κρίση και με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, να συστήνονται και να λειτουργούν αποκεντρωμένα Κέντρα Επισκοπικής και Εκκλησιαστικής Διακονίας σε έδρες των πάλαι ποτέ διαλαμψασών Επισκοπών, εντός των κανονικών ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Συνιστώνται ήδη από του παρόντος Κέντρα Επισκοπικής και Εκκλησιαστικής Διακονίας στα κάτωθι Ιερά Επισκοπεία: 

α. Ιερό Επισκοπείο Ταλαντίου και Λοκρίδος στην παραλία Λιβανάτων – Σκάλας Αταλάντης Δήμου Λοκρών. 

β. Ιερό Επισκοπείο Θερμοπυλών και Μενδενίτσης στην παραλία Καινούργιου Δήμου Καμένων Βούρλων. 

γ. Ιερό Επισκοπείο Θαυμακού στον Δομοκό του ομωνύμου Δήμου. 

Διά την στελέχωση των Κέντρων Επισκοπικής και Εκκλησιαστικής Διακονίας προβλέπεται δι’ έκαστο εξ αυτών μία θέση ΠΕ ή ΔΕ Κληρικού Μετακλητού και μία θέση ΔΕ Γραμματέως».”

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος με την υπ’ αιρθμ. 3985/1861/30-8-2023 Απόφασή Της ενέκρινε σε ειδικές περιπτώσεις, (ιδίως σε πανηγυρικές εκδηλώσεις) κατά την έμφρονα κρίση του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, και για τοπική μόνο χρήση εντός της νόμιμης και κανονικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, να γίνεται χρήση μαζί με τον κανονικό τίτλο “Φθιώτιδος”, κατά περίπτωσιν, και χρήση των τίτλων των πάλαι ποτέ διαλαμψασών Επισκοπών της περιοχής.

Συγκεκριμένα: στον Δήμο Λαμιέων (πλὴν των Κοινοτήτων Ὑπάτης καὶ Θερμοπυλών) της επισκοπής Ζητουνίου, στον Δήμο Λοκρών και Αμφίκλειας – Ελάτειας των επισκοπών Ταλαντίου και Λοκρίδος, στον Δήμο Καμένων Βούρλων και στην Κοινότητα Θερμοπυλών των επισκοπών Θερμοπυλών και Μενδενίτσης, στον Δήμο Δομοκού των επισκοπών  Θαυμακού και Εζερού,  στον Δήμο Στυλίδος των επισκοποών Εχίνου και ετέρας Γαρδικίας, στην μαρτυρική Κοινότητα Υπάτης των επισκοπών  Υπάτης και Νέων Πατρών και στον Δήμο Μακρακώμης: των επισκοπών  Μαρμαριτζάνων και Γαζάλων.

Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος και ο Ποιμενάρχης της, Μητροπολίτης κ. Συμεών, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄και στην περί Αυτόν Ιερά Σύνοδο διά την ευλογία, στήριξη και ευαρέσκεια για την ίδρυση του Ιερού Επισκοπείου Ταλαντίου και Λοκρίδος και των λοιπών Κέντρων, που αναμένεται να ιδρυθούν, ενώ  ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη κατατίθεται ευλαβώς και στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος στις 12 Οκτωβρίου 2023, ημέρα των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου κ. Συμεών, δέχθηκε, ευρισκόμενος στην Αθήνα, σε ακρόαση τον κ. Συμεών και παρέσχε την πατρική και πατριαρχική Του ευλογία για την ίδρυση του Ιερού Επισκοπείου Ταλαντίου και Λοικρίδος.

Drone – Επιμέλεια Video: Ηλίας Αρβανίτης

Διαβάστε ακόμα