Ἐκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Καμβύσης

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ συνταξιοῦχος Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  Γεν. τῆς Θεοτό­κου Τριπόλεως (Γιάτρισσας) Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Καμβύσης.

Τήν  Παρασκευή  8η  Ἀπριλίου   2016, ἐκοιμήθη ἐν Κύριῳ ὁ συνταξιοῦχοςἘφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεν. τῆς Θεοτό­κου Τριπόλεως (Γιάτρισσας) Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Καμβύσης σέ ἡλικία 85  ἐτῶν.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία  θά τελεσθῆ τήν Κυριακή 10η Ἀπριλίου 2016   στίς 4 μ.μ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος  Τυροῦ Κυνουρίας,  προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας   κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα μακαριστοῦ Πατρός Νικολάου

Ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Καμβύσης, τοῦ Μιχαήλ καί τῆς Ἀγγελικῆς, ἐγεννήθη εἰς Λεωνίδιον Κυνουρίας τήν 23ην  Δεκεμβρίου 1931.

Ἦταν ἀπόφοιτος τοῦ Ἀνωτέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

Τήν 28ην  Δεκεμβρίου 1952 ἐνυμφεύθη τήν Ἀγγελική Δήμ. Λυσικάτου μεθ’ ἧς ἀπέκτησαν τρία τέκνα.

Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Γερμανοῦ Β’,  Διάκονος τήν 12ην Δεκεμβρίου 1959 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως καί Πρεσβύτερος τήν ἑπόμενην ἡμέραν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως.

Ἔλαβεν τήν πνευματικήν πατρότητα τήν 16ην  Ἀπριλίου 1964 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Γερμανοῦ Β, τό ὀφφίκιον τοῦ Σκευοφύλακος τήν 18ην  Ὀκτωβρίου 1974 καί τό ὀφφίκιον  τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τήν 3ην  Νοεμβρίου 1991 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Β΄.

Ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς χειροτονίας του διηκόνησε ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Σαπουνακεϊκων Κυνουρίας ἕως τῆς 1ης  Ἰανουαρίου 1973 ὅτε μετετέθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γέν. τῆς Θεοτόκου Τριπόλεως  ὅπου διηκόνησε ἕως τῆς συνταξιοδοτήσεώς  του τήν 1ην Ἰουλίου 1995.

Εἴθε ὁ Ἐξουσιαστής τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὁ Ἀναστᾶς Κύριός μας, νά τόν κατατάξει μετά Ἁγίων καί Δικαίων καί νά τόν καταστήσει συλλειτουργό Του καί στό Ἐπουράνιο Θυσιαστήριό Του Ἀμήν.

 

Ι. Μ. Μαντινείας

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin