Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ίμβρο

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἴμβρον 
Τήν πρωΐαν τῆς αὔριον, Παρασκευῆς, 8ης τ. μ. Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μεταβαίνει εἰς Ἴμβρον, προκειμένου νά τελέσῃ τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὑποστῆ ζημίας ἐκ τῶν τελευταίων σεισμῶν καί ἐν τῷ ὁποίῳ ἐγένοντο ριζικά ἀνακαινιστικά ἔργα, τῇ μερίμνῃ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ἐπίσης δέ καί διά νά εὐχηθῇ τούς συμπατριώτας Του διά τάς ἐπερχομένας ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Πάσχα. 
Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν εἰς τήν ἐπίσκεψίν Του αὐτήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, οἱ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἰωακείμ καί Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἄνθιμος Ρεγγίδης, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Γραφιαδέλλης, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων. 
Εἰς τά Θυρανοίξια θά παραστῇ καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπισκεπτόμενος τήν Νῆσον μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Φως Φαναρίου
Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin